154209260 172540377788159 5007087574300680903 n

Uczniowie klasy 1 C ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie w roku szkolnym 2020/2021 brali udział w akcji „Czytam sobie. Pierwsza klasa! ‘’realizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Wydawnictwo HarperCollins Polska we współpracy z programem Szkoła Ucząca Się.

Seria „Czytam sobie” to zestaw książek, które pomagają w nauce czytania. Seria została podzielona na trzy poziomy: „Poziom 1 – składam słowa”, „Poziom 2 – składam zdania” i „Poziom 3 – połykam strony”. Program miał na celu zachęcić uczniów do nauki samodzielnego czytania, pokazać, że czas z książką może być przyjemny, ale też aktywny i twórczy. Czytanie to podstawowa umiejętność, która ma wpływ na sukcesy w szkole i poza nią, na rozumienie otaczającego świata, a także pozytywne relacje z rówieśnikami.

Celem działań było budowanie w uczniach pasji czytelniczej poprzez różne zabawy i aktywności związane z książkami. Uczniowie musieliprzeczytać w ramach akcji wybrane przez siebie książki z serii „Czytam sobie”. Przeczytane książki zaznaczali na Karcie Młodego Czytelnika, którą otrzymali w ramach akcji. Ponadto uczniowie otrzymali także zakładki do książek, plany lekcji, magnesy. Podsumowaniem akcji „Czytam sobie. Pierwsza klasa!’’ było wręczenie Dyplomu Czytelnika. Rodzice otrzymali poradnik: „Jak wspierać naukę i rozbudzać pasję czytelniczą u swoich dzieci”.

Spotkania z książką sprawiły dzieciom wiele radości, zachęciło ich do codziennego czytania książek.

Opracowała: Beata Biniecka

Wychowawca klasy 1 C

120574405 3539266922832935 7310324301579359074 n

Uczniowie klasy 1 C ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie od września 2020 roku realizują Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,Emocja’’.

CELE OGÓLNE PROJEKTU TO:

 •         Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 •         Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 •         Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
 •         Integracja zespołu klasowego.
 •         Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi.
 •         Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiało, szacunek i wrażliwość.
 •         Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych.

W pierwszym semestrze realizowano trzy moduły:

I MODUŁ- od 2.09.2020r.- do 11.10.2020r – „KREATYWNOŚĆ” - DZIEŃ KROPKI

II MODUŁ- od 02.11.2020r.- do 20.12.2020r. – „WYOBRANIA”

III MODUŁ- od 11.01.2021r. – do 14.02.2021r.-„MOC SŁÓW”.

ukryte dziedzictwo

Zakończyliśmy projekt historyczny  pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Ukryte Dziedzictwo”. Celem projektu było kształtowanie wśród młodych odbiorców świadomości na temat odpowiedzialnej postawy w zakresie ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa archeologicznego oraz znaczenia przeszłości dla budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

Koordynator projektu

Sebastian Szymański

729x308dadafasfaOd 17 do 19 marca tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

 

 

 

 Harmonogram przeprowadzania testów diagnostycznych

 • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
 • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
 • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

 

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym 

 • aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 • arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat 
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.osiem zestawów zadań,
 • zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
Lp.     Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
 i klas pierwszych szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do pobrania: w sekretariacie szkoły lub na stronie
www. sp1.nowogard.pl ).
1-31.03.2021 r. 4-21.05.2021 r.
2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12-15.04.2021 r. 24-28.05.2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 19.04.2021 r. 7.06.2021 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
 w postaci pisemnego oświadczenia oraz dołączenie zdjęcia legitymacyjnego dziecka zakwalifikowanego do klasy pierwszej.
23.04.2021 r. 11.06.2021 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 28.04.2021 r. 16.06.2021 r.

Więcej informacji - zakładka REKRUTACJA 2021