Anna Łysiak - Dyrektor Szkoły, wychowanie fizyczne
Katarzyna Falkowska - Simińska - Wicedyrektor Szkoły, matematyka
Sebastian Szymański – Wicedyrektor Szkoły, historia, informatyka, WOS

Andrysiak Jacek - wychowanie fizyczne

Bartos Gabriela – religia

Bednarek Justyna – świetlica

Biniecka Beata– edukacja wczesnoszkolna

Charowska - Flaszka Marta – geografia

Czapczyk Marzenna – wychowanie przedszkolne

Demkowicz Aleksandra – matematyka, chemia

Duraj Monika– wychowanie fizyczne, technika

Flis – Żabecka Elżbieta– matematyka

Gnacińska – Olczyk Katarzyna – plastyka

Gnat Iwona - pedagog

Gnych Izabela - doradztwo zawodowe

Górczewska Róża – zajęcia rewalidacyjne

Górska - Elwart Paulina - j. angielski

Grad Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna, przyroda

Jakubcewicz Agata - historia, WOS

Jastrzębska Marta - nauczyciel wspomagający

Kamińska Edyta – język polski

Kamińska Ewelina – edukacja wczesnoszkolna

Kasperczak Aleksandra - j. angielski

Kister Anna - edukacja wczesnoszkolna

Kulak Adrianna - surdopedagog

Kulczyk Marlena - edukacja wczesnoszkolna, logopedia

Kwiatkowska Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna

Michalak Wanda – edukacja wczesnoszkolna

Michałuszko Milena - j. polski

Nazarczyk Iwona – edukacja wczesnoszkolna

Nowak Malwina - j. polski

Ochocka Anna - j. polski

Opara Ewa - edukacja wczesnoszkolna

Pastusiak Maria – matematyka

Papuszka Barbara - fizyka

Piórowski Arkadiusz – historia, WOS

Plichta Danuta – biblioteka, plastyka

s. Rozalia - religia

Rozmiarek Anna - j. angielski

Rucińska Romualda - przyroda, biologia

Rybus Anita - j. niemiecki

Samek Joanna - edukacja wczesnoszkolna, logopedia

Sztengiert Kornelia - j. polski

Szymańska Anna – pedagog, socjoterapia, WDŻ

Tatara Lidia - edukacja wczesnoszkolna

Wachura Aneta - nauczyciel wspomagający

Wawryczuk Bogdan – wychowanie fizyczne

Włodek Łukasz – muzyka, informatyka

Zadróżna Marzena – język angielski

Zawendowska Daria - pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający

Zdanowicz Bartosz -  informatyka