Samorząd uczniowski – jeden z organów szkoły (pozostałymi organami są: dyrektor, rada pedagogiczna i rada szkoły), organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych.

Prekursorami samorządności uczniowskiej w Polsce byli: Janusz Korczak, Władysław Przanowski, Aleksander Kamiński.

Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.

SAMORZĄD SZKOLNY

  • OPIEKUN: Arkadiusz Piórowski, Anita Rybus
  • PRZEWODNICZĄCY: Tomasz Ślipek
  • ZASTĘPCA: Wiktor Grzelak
  • SEKRETARZ: Emilia Bogatkowska

POCZTY

  • OPIEKUN: Róża Górczewska
  • POCZET SZTANDAROWY: Tymon Szturo, Hanna Grygowska, Alicja Szymańska
  • POCZET SZTANDAROWY ZASTĘPCZY:  Maciej Pietrzak, Lena Gawlicka, Oliwia Majcher
  • POCZET FLAGOWY: Konrad Juszkiewicz, Jażdżewska Amelia, Simińska Karolina
  • POCZET FLAGOWY ZASTĘPCZY: Franciszek Michalak, Zuzanna Kaliszewska, Żytko Maria