Samorząd uczniowski – jeden z organów szkoły (pozostałymi organami są: dyrektor, rada pedagogiczna i rada szkoły), organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych.

Prekursorami samorządności uczniowskiej w Polsce byli: Janusz Korczak, Władysław Przanowski, Aleksander Kamiński.

Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.

SZKOŁA PODSTAWOWA

 • OPIEKUN: Róża Górczewska
 • PRZEWODNICZĄCY: Nikodem Furmańczyk
 • ZASTĘPCA: Klara Kraszewska
 • SKARBNIK: Julia Kiedrowska
 • POCZET SZTANDAROWY: Wiktor Duraj, Karolina Malarczyk, Dominika Lepczyńska
 • POCZET SZTANDAROWY ZASTĘPCZY: Paweł Rogowski, Julia Kiedrowska, Martyna Fedeńczak
 • POCZET FLAGOWY: Daria Szczawińska, Marzena Dynia, Hadi Yahfouf
 • POCZET FLAGOWY ZASTĘPCZY: Karolina Iwan, Justyna Łuczak, Jakub Czudiak

ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

 • OPIEKUN: Arkadiusz Piórowski
 • PRZEWODNICZĄCY: Michał Lisiewicz
 • ZASTĘPCA: Aleksandra Kulinicz