Rada rodziców - rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

  • PRZEWODNICZĄCY - Sebastian Furmańczyk
  • Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO - Agata Kreft
  • SEKRETARZ - Anna Ochocka
  • SKARBNIK - Agnieszka Dziekanowska

REGULAMIN RADY RODZICÓW

SKŁADKA NA KOMITETE RODZICIELSKI - ROK SZKOLNY 2020/2021 - 40 zł za każde dziecko

Płatność do końca grudnia 2020r. do Skarbników Klasowych lub przelewem na konto Bank PEKAO SA I Oddział w Nowogardzie 77 1240 3884 1111 0010 7613 7111

W tytule wpisujemy imię i nazwisko ucznia oraz klasę np. Jan Kowalski VIB