Rada rodziców - rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

  • PRZEWODNICZĄCY - Anna Wojsznis - Białowąs  
  • Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO - Grzegorz Rybczyk
  • SEKRETARZ - Malwina Nowak
  • SKARBNIK - Dorota Tadeja - Kępa

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Poradnik dla rodziców „Rady rodziców - kompetencje i zasady działania"

SKŁADKA NA KOMITETE RODZICIELSKI - ROK SZKOLNY 2023/2024 - 40 zł za każde dziecko

Płatność do końca grudnia 2023r. do Skarbników Klasowych lub przelewem na konto Bank PEKAO SA I Oddział w Nowogardzie 77 1240 3884 1111 0010 7613 7111

W tytule wpisujemy imię i nazwisko ucznia oraz klasę np. Jan Kowalski VIB