opera

Dnia 23 listopada 2023 roku uczniowie klasy 1 C naszej szkoły odwiedzili Operę na Zamku w Szczecinie i oglądali musical dla dzieci wg baśni Marii Konopnickiej pt. ,,O krasnoludkach i sierotce Marysi’’.

Musical opowiadał historię walki o odzyskanie stada gąsek uprowadzonych przez chytrego lisa oraz  o poszukiwaniu własnego miejsca w świecie. Intrygę gmatwają, a następnie pomagają w jej rozplątaniu roztańczone i rozśpiewane krasnoludki. Opowieść muzyczna pokazuje, że pracowitość i zgodne działanie w grupie pozwalają przenosić góry a dobre uczynki wracają do nas wtedy, kiedy tego potrzebujemy.

Uczniowie zachwyceni byli strojami, aktorami występującymi na scenie, muzyką- niektórzy po raz pierwszy słuchali prawdziwej orkiestry. Zmieniająca, poruszająca się wciąż i migająca światłami scenografia rozwijała wyobraźnię dzieci. 

Przedstawienie dostarczyło dzieciom wielu emocji, przeżyć i wzruszeń. Wróciły do szkoły zachwycone i zadowolone.

Wychowawca klasy: B. Biniecka