tabli

17 listopada 2023r. odbyła się w naszej szkole  XIII  edycja Światowego Dnia  Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World MultiplicationTable Day)


Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Mała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja była okazją dla uczniów do powtórzenia tabliczki mnożenia. Natomiast dorośli mogli dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.


„Tabliczkowa wiedza” sprawdzana była w niecodzienny sposób – podczas krótkich egzaminów. Egzaminatorami w tym roku byli uczniowie z klasy 7a: Nina Tomków, Julia Koper i Marcel Serocki. Sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia wśród uczniów z klas III – VIII. Każdy mógł odpowiedzieć ustnie na 5 pytań z losu. Zaprawidłowe odpowiedzi otrzymywał tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.  Na lekcjach matematyki uczniowie powtarzali tabliczkę mnożenia korzystając z Kart Grabowskiego oraz gier dydaktycznych  GWO i on-line.

 Dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom za aktywny udział w akcji i zapraszamy do zabawy za rok.

 Organizatorzy akcji na terenie szkoły:

 Katarzyna Falkowska – Simińska

Elżbieta Flis - Żabecka