b_350_250_16777215_00_images_stories_aktualnosci_2012_02_23_lekcja_P2220160.JPGLEKCJA OTWARTA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLASY II B

Dnia 22.02.2012r. przeprowadzone zostały zajęcia w klasie II b z udziałem rodziców.

Temat zajęć: „Zabawy zimowe”

W zajęciach uczestniczyli rodzice uczniów klasy II b, zostali oni zapoznani z metodami, formami i środkami dydaktycznymi, które były zastosowane na zajęciach. Największe emocje wśród rodziców wzbudziły gry i zabawy przeprowadzone w grupach z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej.

Rodzice mieli okazję zobaczyć jak funkcjonują w klasie ich dzieci, a także doświadczyć, że przekazywanie dzieciom wiedzy w tradycyjnej formie nie jest prostą sprawą. Poza tym była , to okazja, aby zaobserwować swoje pociechy w sytuacji współzawodnictwa i pracy zespołowej. Uczniowie po raz drugi mieli możliwość popisać się swoimi umiejętnościami matematycznymi i polonistycznymi, muzycznymi.

Zaproszenie rodziców do udziału w tego typie zajęciach było możliwością zaobserwowania przez nich relacji panujących między poszczególnymi uczniami.

Nauczyciel pokazał sposoby tworzenia dobrego klimatu wychowawczego klasy, zwrócił uwagę na potrzebę rozwijania umiejętności komunikacyjnych wśród uczniów.

Lekcja otwarta dla rodziców uczniów klasy II b