729x308

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Szanowni Państwo!

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
 i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166, 1386) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zgody organu prowadzącego szkołę informuję, że od dnia 15.10.2020 r. do dnia 22.10.2020 r.  zawieszona zostaje realizacja zajęć w szkole w formie stacjonarnej.

W tym okresie zajęcia edukacyjne oraz pozostałe zadania placówki realizowane będą
w formie pracy na odległość. Dotyczy to wszystkich zajęć edukacyjnych we wszystkich  oddziałach.

Realizacja pracy w formie zdalnej dotyczy również zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych, nauczania indywidualnego, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, nauczania w grupie.

W związku z powyższymi zmianami w organizacji pracy naszej szkoły informuję, że szczegółowy zakres nowych wytycznych w tym zakresie znajduje się w „Regulaminie organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej”, dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce „Zdalne nauczanie”.

Informuję ponadto, że uczniowie zostaną zapoznani z nowymi wytycznymi przez nauczycieli w pierwszym dniu nauki prowadzonej zdalnie.

W związku z niezwykle ważną kwestią ochrony danych osobowych w trakcie nauki zdalnej załączam Państwu również wytyczne w tym zakresie, stanowiące  załącznik do niniejszego pisma.

Załącznik: Informacja dla rodziców i uczniów na temat ochrony danych osobowych w trakcie nauki zdalnej

 

Uprzejmie dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.

Anna Łysiak

Dyrektor szkoły

Dziewczęta i chłopcy,

w okresie od 15.10.2020 r. do 22.10.2020 r.  zajęcia w szkole są całościowo zawieszone. Lekcje i inne zadania szkoły realizowane będą przez nauczycieli przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Nie zapominajcie o dbaniu o swoje bezpieczeństwo, unikaniu miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi. Przestrzegajcie zasad higieny i czystości pomieszczeń. Odpowiedzialnie wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć. Przerwa w funkcjonowaniu szkoły  to nie są dni wolne od zajęć. Realizujemy zajęcia online poprzez Padlet  zgodnie
z planem zajęć. Bądźcie w kontakcie ze swoimi wychowawcami i nauczycielami.

Dyrekcja szkoły

120845564 4497011960371623 9077014506723467507 o

W sobotę 3 października na terenie rekreacyjnym „Grill u Augusta” podczas zakończenia lata, miała miejsce akcja mająca na celu zebranie funduszy na zakup szafek dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie. Organizatorem akcji była Rada Rodziców działająca przy naszej Jedynce.

Podczas trwania akcji, Burmistrz Robert Czapla wspierając nowogardzką edukację przekazał uroczyście na ręce dyrektor SP 1 Anny Łysiak oraz przewodniczącego rady rodziców Sebastiana Furmańczyka bon na kwotę 8,000 zł.

Po dokładnym komisyjnym przeliczeniu zbiórki zebrano 2 225,45 zł (w tym kwota 1 000 zł od darczyńcy chcącego pozostać anonimowym)

Akcja potrwa do 26 października br. Dobrowolne datki można składać na konto Rady Rodziców Bank PEKAO SA I Oddział w Nowogardzie 77 1240 3884 1111 0010 7613 7111 z dopiskiem – szafki.

Za przekazane pieniądze zostaną zakupione brakujące szafki, zapewniając tym samym dostęp do nich, dla całej społeczności uczniowskiej drugiego etapu edukacyjnego.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom a zwłaszcza Burmistrzowi Nowogardu Robertowi Czapli oraz Radzie Rodziców z przewodniczącym Sebastianem Furmańczykiem.