kartka

Zielona Drzewa i Śnieg Boże Narodzenie Sztuka Kartka 4

  • całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12,
  • dedykowany młodym ludziom czat internetowy, prowadzony przez profesjonalnych psychologów.

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji, dziecko może:

  • uzyskać natychmiastowe wsparcie,
  • podzielić się swoimi przeżyciami,
  • wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

7 - 10 grudnia 2020 r., godz. 15:30 - 18:30 - konsultacje online (Teams)

poniedziałek: nauczyciele języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, religii

wtorek: nauczyciele matematyki, edukacji dla bezpieczeństwa, plastyki, muzyki

środa: nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego, techniki, informatyki, wychowania fizycznego

czwartek: nauczyciele przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii.