ukryte dziedzictwo

Zakończyliśmy projekt historyczny  pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Ukryte Dziedzictwo”. Celem projektu było kształtowanie wśród młodych odbiorców świadomości na temat odpowiedzialnej postawy w zakresie ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa archeologicznego oraz znaczenia przeszłości dla budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

Koordynator projektu

Sebastian Szymański

729x308dadafasfaOd 17 do 19 marca tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

 

 

 

 Harmonogram przeprowadzania testów diagnostycznych

  • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
  • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
  • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

 

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym 

  • aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
  • arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat 
  • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.osiem zestawów zadań,
  • zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
  • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
Lp.     Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
 i klas pierwszych szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do pobrania: w sekretariacie szkoły lub na stronie
www. sp1.nowogard.pl ).
1-31.03.2021 r. 4-21.05.2021 r.
2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12-15.04.2021 r. 24-28.05.2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 19.04.2021 r. 7.06.2021 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
 w postaci pisemnego oświadczenia oraz dołączenie zdjęcia legitymacyjnego dziecka zakwalifikowanego do klasy pierwszej.
23.04.2021 r. 11.06.2021 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 28.04.2021 r. 16.06.2021 r.

Więcej informacji - zakładka REKRUTACJA 2021

87 466139

VI edycja konkursu: „Wokół symboli narodowych z Baśka Murmańską w tle” za nami.

Wzięło w niej udział 1170 uczniów z 83 szkół z województwa zachodniopomorskiego oraz lubuskiego (z naszej szkoły 28 uczniów).

Uczestnikiem z najlepszym wynikiem w szkole (dającym 2 miejsce w Regionie) został Tomasz Zaleski z klasy 3A – opiekun Pani Elżbieta Grad.

Pozostali uczestnicy zajmowali kolejno 3 i 4 miejsca. Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY!!!

Dziękujemy za profesjonalne przygotowanie konkursu przez IPN Szczecin.

Dziękujemy wychowawcom klas 2-3 za przygotowanie uczniów oraz sprawną realizację konkursu w szkole.

 

Koordynator Konkursu

Sebastian Szymański