zdjęcie na stronę

Od  11 – 15  do lutego 2021 roku odbyły się we wszystkich klasach I-III zajęcia profilaktyczne pt. Bezpieczeństwo w szkole, w domu, na drodze oraz w sieci z udziałem  pracowników Komisariatu Policji w Nowogardzie.  Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uczniom szczególnej uwagi na zagrożenia wynikające z użytkowania Internetu, ale również przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w domu, w szkole i na ulicy.

 Akcja profilaktyczna jest elementem długofalowych działań  profilaktycznych podjętych w szkole w zakresie edukacji medialnej i uświadamiania uczniom zagrożeń  związanych z nowymi mediami. W związku z tym przeprowadzono w szkole szereg działań profilaktycznych w ramach  Dnia Bezpiecznego Internetu. Zwrócono uczniom, wychowawcom klas i rodzicom uwagę na problem bezpiecznego korzystania przez uczniów z zasobów Internetu, w szczególności gier, które mogą stanowić zagrożenia dla dzieci.  Ponadto  przypomniano  uczniom zasady kodeksu internauty,  udostępniono filmiki oraz materiały edukacyjne poświęcony tematyce bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

5

Nauka zdalna ma swoje zalety. Korzystając z rzeczy, które mamy w domu można wykonać wiele ciekawych doświadczeń i łatwiej zapamiętać omawiane pojęcia. Uczniowie klas siódmych i ósmych naszej szkoły poznali w ten sposób zjawisko dyfuzji, chromatografii, kontrakcji, denaturacji, gęstości i wiele innych. Efekty ich pracy są widoczne na wybranych zdjęciach.

zonkil

Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile mająca upamiętnić rocznicę powstania w getcie warszawskim. Dnia 19 kwietnia nasza szkoła będzie brała udział w premierach online na kanałach Facebook oraz YouTube Muzeum Polin.

Koordynator akcji w szkole

Sebastian Szymański

154209260 172540377788159 5007087574300680903 n

Uczniowie klasy 1 C ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie w roku szkolnym 2020/2021 brali udział w akcji „Czytam sobie. Pierwsza klasa! ‘’realizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Wydawnictwo HarperCollins Polska we współpracy z programem Szkoła Ucząca Się.

Seria „Czytam sobie” to zestaw książek, które pomagają w nauce czytania. Seria została podzielona na trzy poziomy: „Poziom 1 – składam słowa”, „Poziom 2 – składam zdania” i „Poziom 3 – połykam strony”. Program miał na celu zachęcić uczniów do nauki samodzielnego czytania, pokazać, że czas z książką może być przyjemny, ale też aktywny i twórczy. Czytanie to podstawowa umiejętność, która ma wpływ na sukcesy w szkole i poza nią, na rozumienie otaczającego świata, a także pozytywne relacje z rówieśnikami.

Celem działań było budowanie w uczniach pasji czytelniczej poprzez różne zabawy i aktywności związane z książkami. Uczniowie musieliprzeczytać w ramach akcji wybrane przez siebie książki z serii „Czytam sobie”. Przeczytane książki zaznaczali na Karcie Młodego Czytelnika, którą otrzymali w ramach akcji. Ponadto uczniowie otrzymali także zakładki do książek, plany lekcji, magnesy. Podsumowaniem akcji „Czytam sobie. Pierwsza klasa!’’ było wręczenie Dyplomu Czytelnika. Rodzice otrzymali poradnik: „Jak wspierać naukę i rozbudzać pasję czytelniczą u swoich dzieci”.

Spotkania z książką sprawiły dzieciom wiele radości, zachęciło ich do codziennego czytania książek.

Opracowała: Beata Biniecka

Wychowawca klasy 1 C

120574405 3539266922832935 7310324301579359074 n

Uczniowie klasy 1 C ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie od września 2020 roku realizują Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,Emocja’’.

CELE OGÓLNE PROJEKTU TO:

  •         Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  •         Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
  •         Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
  •         Integracja zespołu klasowego.
  •         Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi.
  •         Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiało, szacunek i wrażliwość.
  •         Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych.

W pierwszym semestrze realizowano trzy moduły:

I MODUŁ- od 2.09.2020r.- do 11.10.2020r – „KREATYWNOŚĆ” - DZIEŃ KROPKI

II MODUŁ- od 02.11.2020r.- do 20.12.2020r. – „WYOBRANIA”

III MODUŁ- od 11.01.2021r. – do 14.02.2021r.-„MOC SŁÓW”.