Drukuj

Higiena Pracy przy Komputerze
Zasady Bezpiecznego Korzystania z Sieci

PORADNIK DLA RODZICÓW  - Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu? Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?

LOGOWANIE DO LIBRUSA 

Zasady kształcenia na odległość

KONSULTACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie

Ankieta dla Rodziców - Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III