„ …….Przyroda może istnieć bez Człowieka,
Człowiek bez Przyrody nie istnieje…….”


Spotkania SKLOP odbywają się raz w miesiącu (2-3 godz.). Zajęcia odbywają się w zależności od tematyki w terenie lub w gabinecie przyrodniczym - uczestniczą w nich najbardziej aktywni członkowie LOP-u z klas IV-VI (niektóre akcje obejmują wszystkich uczniów szkoły-również z klas I-III).

Opiekunami SKLOP są: Romualda Rucińska i Elżbieta Grad 

Cele i zadania

 • Podejmowanie inicjatyw i uczestnictwo w akcjach na rzecz ochrony środowiska
 • Wykorzystywanie zdobytej wiedzy na temat ochrony środowiska w życiu codziennym
 • Poznawanie środowiska przyrodniczego i wzajemnych zależności człowiek-środowisko.
 • Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do środowiska przyrodniczego.
 • Współpraca z lokalnymi strukturami prowadzącymi działalność proekologiczną oraz ZGLOP w Szczecinie.
 • Umożliwienie uczniom uczestniczenia w:
  • zajęciach terenowych
  • warsztatach
  • programach ekologicznych
  • konkursach
  • wycieczkach