Rada rodziców - rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

  • PRZEWODNICZĄCY - Sebastian Furmańczyk
  • Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO - Sylwester Grygowski
  • SEKRETARZ - Anna Ochocka
  • SKARBNIK - Agnieszka Dziekanowska
  • CZŁONEK - Aneta Labocha

REGULAMIN RADY RODZICÓW