Rada rodziców - rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

  • PRZEWODNICZĄCY - Sebastian Furmańczyk
  • Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO - Agnieszka Dziekanowska
  • SEKRETARZ - Sebastian Szymański
  • SKARBNIK - Alina Żmudzka

REGULAMIN RADY RODZICÓW