Ważne terminy

WAŻNE TERMINY

w roku szkolnym 2017/2018

(I semestr)

Zebranie klasowe (SP + Oddziały Gimnazjalne)

 12-14.09.2017 r.

Zebranie z Radą Rodziców (SP + Oddziały Gimnazjalne)

28.09.2017 r. godz. 16.30

Zebranie otwarte z rodzicami (SP + Oddziały Gimnazjalne)

25.10.2017 r. godz.17.00- 18.30

Zebranie klasowe (SP)

Zebranie otwarte z rodzicami (Oddziały Gimnazjalne)

23.11.2017 r.

Zebranie otwarte z rodzicami (SP + Oddziały Gimnazjalne)

18.12.2017 r.  godz.17.00- 18.30

Zaznaczenie w dziennikach lekcyjnych przez nauczycieli przewidywanych ocen za pierwszy semestr w tym szczególnie o ocenach negatywnych

 do 15.12.2017 r.  

Wystawienie ocen semestralnych

do 11.01.2018 r.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za pierwszy semestr

  31.01.2018 r.

Koniec pierwszego semestru

31.01.2018 r.

Zebranie klasowe (SP + Oddziały Gimnazjalne)

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SEMSTRU

5-9.02.2018 r.

(II semestr)

Zebranie otwarte z rodzicami (SP + Oddziały Gimnazjalne)

13.03.2018 r.

godz. 17.00 – 18.30 konsultacje z nauczycielami

Zebranie klasowe (SP)

Zebranie otwarte z rodzicami (Oddziały Gimnazjalne)

11.04.2018 r.

Zebranie otwarte z rodzicami (SP + Oddziały Gimnazjalne)

17.05.2018 r.

godz. 17.00 – 18.30 konsultacje z nauczycielami

Zaznaczenie w dziennikach lekcyjnych przez nauczycieli przewidywanych ocen końcoworocznych w tym szczególnie o ocenach negatywnych

 do 17.05.2018 r.  

Zebranie klasowe (SP + Oddziały Gimnazjalne)

INFORMACJA O OCENACH

4.06.2018 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych

do 11.06.2018 r.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

  18.06.2018 r.