Biblioteka gromadzi głównie literaturę piękną i popularnonaukową dla dzieci, metodyczną dla nauczycieli oraz podręczniki i różnorodne wydawnictwa informacyjne.

Stan zbiorów na dzień 30.06.2008 r. wynosi:

 • druki zwarte 11050 tyś. woluminów
 • czasopisma 3 tytuły (aktualnie prenumerowane)
 • zbiory specjalne 59 jednostek (18 kaset video, 26 kaset audio, 15 dokumentów elektronicznych)

Wykaz czasopism:

 • Biblioteka w Szkole
 • Viktor Junior
 • Życie Szkoły

Warsztat informacyjny stanowią:

 • KATALOGI  TRADYCYJNE (KARTKOWE):
  • alfabetyczny
  • rzeczowy działowy (podział literatury pięknej)
  • rzeczowy systematyczny (podział literatury popularnonaukowej według symboli UKD)
 • KARTOTEKA ZAGADNIENIOWA - spis opisów bibliograficznych artykułów z czasopism udostępnianych w bibliotece.
 • KARTOTEKI TEKSTOWE - w dużej części zawierające materiały dotyczące regionu, szkoły oraz materiały repertuarowe.