otwarte
W poniedziałek 11 grudnia w klasie I a odbyły się zajęcia otwarte, których tematem były tradycje bożonarodzeniowe. Zajęcia przebiegały w miłej, świątecznej atmosferze przy bardzo aktywnym udziale rodziców. W pierwszej części zajęć dzieci wypowiadały się na temat tradycji, odgadywały zagadki, gromadziły słownictwo zawiązane z Bożym Narodzeniem.
Następnie rodzice wspominali święta z okresu swojego dzieciństwa , przedstawiali scenki dramowe. Było również śpiewanie kolęd. Podsumowaniem zajęć było wspólne wykonanie łańcucha , który ozdobił klasową choinkę. 
Głównym celem takich spotkań jest wzmacnianie więzi uczuciowych między rodzicami i dziećmi, integracja grupy klasowej.
Takie zajęcia pozwalają również na obserwację spontanicznych zachowań dziecka w grupie rówieśniczej oraz ocenę jego umiejętności na tle klasy. Największą radość z zajęć otwartych czerpią jednak same dzieci, dla których  obecność rodzica w szkole ma wyjątkową wartość