ceramika
W dniu 22 listopada uczniowie klasy IIId odwiedzili Pracownię Ceramiki Artystycznej Dwojaczek, gdzie uczestniczyli w warsztatach plastycznych. Pani Katarzyna Gnacińska – Olczyk, uczyła, jak nadawać glinie dowolne kształty i służyła wszystkim radą. Praca podczas spotkania wrzała, powstały gliniane arcydzieła, a sukcesy w lepieniu z gliny sprawiły dzieciom wiele satysfakcji. Na tych warsztatach uczniowie mogli zrealizować swoje pomysły – powstały piękne anioły, mikołaje i renifery. Gliniane wytwory staną się widzialną pamiątką zaangażowania i różnorodnych talentów dzieci.