Bezpieczeństwo w sieci
BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

REFLEKSJE PO SZKOLNYM DNIU BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO

Nowoczesne media stanowią nie lada wyzwanie dla szkół, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa dla uczniów. Wydawałoby się, iż temat ten jest dość dobrze znany, bo nie brakuje źródeł, które pomagają w zdobyciu wiedzy w tym zakresie. Problematyka ta jest również priorytetem w szkolnych programach wychowawczo – profilaktycznych. Tak też jest w naszej placówce.

 

Szukając kolejnych narzędzi do prowadzenia edukacji na tym polu przystąpiliśmy do projektu: „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”, realizowanym przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach programu rządowego BEZPIECZNA+.

W ramach zadań wynikających z udziału w projekcie było zorganizowanie Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego, jaki miał miejsce 31 października. Całość została przeprowadzona przez edukatora programu Panią Elżbietę Węgrzynowicz.

Spotkała się ona z grupą naszych najmłodszych uczniów przeprowadzając dla nich zajęcia, podczas których zwróciła uwagę na podstawowe zasady bezpiecznego korzystana z Internetu. Dzieci rozmawiały, dzieliły się swoimi przeżyciami oraz oglądały edukacyjne filmy. Kolejnym etapem były warsztaty dla klas 4-6. Przeprowadzone w niezwykle ciekawy sposób stanowiły cenne źródło ważnych i istotnych informacji, które mamy nadzieje pozwolą im czuć się bezpieczniej podczas korzystania z TIK. Nie mogło również zabraknąć spotkania z nauczycielami, którzy mogli pogłębić swoją wiedze oraz poznać narzędzia do prowadzenia lekcji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów podczas użytkowania komputera, telefonu itp.

Działania popularyzujące bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z Internetu przez dzieci i młodzież w dobie dynamicznego rozwoju nowych technologii i nowych mediów są niezmiernie istotne, i dlatego ten dzień był na pewno ważny na drodze naszej szkolnej edukacji w tej tematyce.

  1. Danilewski, A. Tracz