W ramach poprawy kondycji fizycznej i przezwyciężenia własnych słabości, a zarazem wspaniałej zabawy w dniu 27 września 2017 roku klasy IIID i VA pod

Park linowy
opieką p. Iwony Nazarczyk, p. Marzeny Zadróżnej i p. Elżbiety Morzyc wybrały się na wycieczkę do Parku Linowego „Tarzania” w Szczecinie. Olbrzymie wrażenie i radość uczestników wycieczki sprawiło rozmieszczenie tras o różnych stopniach trudności i wysokości, które dzieci pokonywały wielokrotnie. Chociaż niektórzy z nas byli już w parku linowym, to dla większości była to pierwsza wizyta na takim obiekcie. Po wyczerpujących wspinaczkach dzieci upiekły kiełbaski na ognisku bawiąc się przy tym wyśmienicie.