magiczna chemia
magiczna chemia
Każdego roku szczecińskie wyższe uczelnie organizują imprezę popularnonaukową pod nazwą Festiwal Nauki. Celem festiwalu jest zainteresowanie młodzieży różnymi dziedzinami wiedzy oraz zaprezentowanie osiągnięć naukowych naszego regionu.
W ramach Festiwalu Nauki w dniu 19 września na terenie Szpitala Klinicznego nr 2 w Zakładzie Chemii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbyły się warsztaty z chemii, na które zaproszeni zostali uczniowie naszej szkoły. W zajęciach wzięli udział zainteresowani chemią trzecioklasiści. Wykład pod tytułem „Magiczna chemia” poprowadziła dr n. med. Jolanta Szymańska-Pasternak, która wraz z dr n. chem. Małgoratą Stańczyk-Dunaj poprowadziła też doświadczalną część zajęć Młodzież miała możliwość samodzielnie przeprowadzenia kilku doświadczeń chemicznych dotyczących odczynu roztworu . Na zakończenie spotkania panie prowadzące przeprowadziły szereg bardzo efektownych eksperymentów; pokazały chemiczny ogród, krew smoka i pastę dla słonia. Spotkanie z panią dr Stańczyk-Dunaj było dla nas szczególnie miłym przeżyciem, ponieważ pochodzi ona z Nowogardu.

 Po wyjściu z Zakładu Chemii Medycznej młodzież przeszła do Sali Kopernikańskiej i Sali T. Brzezińskiego Odbywają się tam wykłady dla słuchaczy PUM. Siedząc w auli uczniowie poczuli się przez chwilę jak studenci medycyny.

Możliwość udziału w zajęciach organizowanych przez PUM ma dla młodzieży wielkie znaczenie. Uczniowie stoją przed wyborem nie tylko kierunku, ale także uczelni wyższej, na której podejmą w przyszłości studia. Dlatego też warto uczestniczyć w tego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez szkoły wyższe.