Rocznica wybuchu II WŚ
Rocznica wybuchu II WŚ
Dnia 1 września 2017 roku o godzinie 12:00 przedstawiciele środowisk kombatanckich, uczniowie nowogardzkich szkół i przedszkoli oraz władz miasta w osobach: Burmistrza Nowogardu – Pana Roberta Czapli, Zastępcy Burmistrza - Pana Krzysztofa Kolibskiego oraz Sekretarz Gminy Pani Agnieszki Biegańskiej- Sawickiej złożyli pod Pomnikiem Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej wieńce i kwiaty dla uczczenia 78 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

 Przemówienie o polskich bohaterach wygłosiła Pani Sekretarz Gminy Agnieszka Biegańska- Sawicka.

W tym szczególnym dniu hołd bohaterom złożyli też przedstawiciele naszej szkoły wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego Panią Różą Górczewską.