Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie zatrudni asystenta nauczyciela w roku szkolnym 2017/2018 na czas określony w wymiarze pełnego etatu. Wymagane wykształcenie pedagogiczne. Oferty wraz z dokumentami należy składać do 17 lipca 2017r. do godz. 11.00 w sekretariacie szkoły z dopiskiem: OFERTA PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W NOWOGARDZIE; asystent nauczyciela. Wymagane dokumenty:

  • podanie
  • odpis lub potwierdzona kopia dyplomu
  • CV
  • oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dyrektor Szkoły
Sebastian Szymański