Certyfikat "Szkoła Bezpieczna w  Internecie" dla nasze szkoły
Certyfikat "Szkoła Bezpieczna w  Internecie" dla nasze szkoły
Zakończyliśmy zainaugurowany we wrześniu ubiegłego roku Konkurs Edukacyjny „Bezpiecznie Tu i Tam”, którego celem było edukowanie uczniów szkół podstawowych w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu i nowych technologii, a także rozwijanie kompetencji rodziców w tej tematyce. Korzystanie z Internetu i nowoczesnych technologii stało się codziennością. Dzięki globalnej sieci kontaktów, błyskawicznej wymianie myśli i nieograniczonym źródłom informacji możemy wzbogacać naszą wiedzę i korzystać z zupełnie nowych możliwości. Świat wirtualny – tak jak ten rzeczywisty – nie jest pozbawiony wad. Zwłaszcza najmłodsi powinni być odpowiednio przygotowani, aby bezpiecznie w nim funkcjonować. Jak pokazują badania, choć dzieci i młodzież sprawnie korzystają z Internetu i technologii, nie oznacza to, że są świadomymi i bezpiecznymi "cyfrowymi tubylcami".

Biorących udział w programie promującym bezpieczne zachowania w sieci . Szkoła otrzymała certyfikat za realizowanie działań edukacyjnych, w ramach których podniosła kompetencje dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu i nowych technologii, a także wsparła rodziców w przygotowaniu swoich młodych internautów do funkcjonowania w sieci.

W akcji brała udział cała szkoła. Odbyło się wiele wydarzeń aktywizujących całą społeczność szkolną, w tym zajęcia edukacyjne dla uczniów, spotkania dla rodziców, konkursy tematyczne (literacki, plastyczny, multimedialny), szkolne pikniki oraz szereg aktywności dodatkowych, organizowanych także z inicjatywy uczestników Konkursu. Nieodłącznym elementem działań był uruchomiony kurs internetowy dla rodziców umożliwiający rodzicom wzmacnianie kompetencji cyfrowych.

Aby usprawnić dokumentowanie realizacji działań konkursowych oraz komunikację z Uczestnikami, każda szkoła mogła skorzystać ze specjalnie dedykowanej platformy z materiałami edukacyjnymi.

Żadne z działań konkursowych nie mogłoby być zrealizowane, gdyby nie zaangażowanie koordynatora szkolnego konkursu p. Artura Danilewskiego, pedagogów oraz wychowawców klas naszej szkoły. Wszystkim dziękujemy.