facebook sp1

Polish (Poland)English (United Kingdom)

School library

Welcome to the library of the Primary School No. 1. You can find a lot of information about the library here. I hope that you will like the website and it will be frequently visited by both the students and people who wonder what's going on in our library.

Danuta Plichta- librarian
OPENING HOURS: Monday to Friday 8:00 – 14:00

Lektury w klasach

Lektury w klasach I - III

1. Władysław Bełza „Kto ty jesteś? Polak mały!”;
2. Jan Brzechwa „Moje ulubione wiersze”;
3. Alina i Czesław Centkiewiczowie „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”
4. Wanda Chotomska „Legendy polskie”;
5. Maria Krueger „Karolcia”;
6. Hugh Lofting „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”;
7. Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”;
8. Kornel Makuszyński „120 przygód Koziołka Matołka” (księga I);
9. Alan Aleksander Milne „Kubuś Puchatek”;
10. ks. Jan Twardowski „Patyki i patyczki”;
11. Julian Tuwim - wiersze dla dzieci: „Lokomotywa”, „Słoń Trąbalski”;

inne wybrane utwory klasycznej literatury dziecięcej polskiej i światowej"

W ostatnich zmianach nie wyszczególnione zostały obecne poprzednio w spisie pozycje:
H. Ch. Andersen - wybór baśni;
Alina i Czesław Centkiewiczowie „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”;
M. Konopnicka „O krasnoludkach i sierotce Marysi”.
Mogą one jednak być omawiane jako "inne wybrane utwory klasycznej literatury dziecięcej polskiej i światowej".

Lektury – klasa IV

 1. J. Brzechwa – „Akademia pana Kleksa”
 2. J. Christa – „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”
 3. J. Olech – „Dynastia Miziołków”
 4. F. H. Burnett – „Tajemniczy ogród”
 5. J. Korczak – „Król Maciuś Pierwszy”
 6. R. Gościnny, J.J. Sempe – „Mikołajek” (wybór opowiadań)
 7. J. Wybicki – „Mazurek Dąbrowskiego”
 8. A. Mickiewicz – „Pani Twardowska”, „Pan Tadeusz” (opisy)
 9. Wybrane podania i legendy polskie’
 10. Wybrane baśnie polskie i europejskie
 11. Wybrane wiersze J. Brzechwy, W. Bełzy, K.I.Gałczyńskiego,
 12. J. Kulmowej, J. Tuwima.

Lektury - klasa V

 1. C. St. Lewis „ Opowieści z Narnii – Lew, czarownica i stara szafa”
 2. F. Molnar „Chłopcy z Placu Bronii”
 3. Wybrane mity greckie ( w tym Mit o powstaniu świata oraz mity „ O Prometeuszu , Syzyfie, Demeter, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Terezeuszu i Ariadnie, Orfeuszu i Eurydyce”
 4. J. R. Kipling „ Księga dżungli”

Lektury - klasa VI

 1. Ch. Dickens „Opowieść wigilijna”
 2. A. de Saint-Exupery „Mały Książę”
 3. Wybrane wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Barańczaka, Cypriana Norwida, Leśmiana, Mariana Hemara, Jarosława Marka Rymkiewicza, Wisławy Szymborskiej, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Liberta oraz fraszki Jana Sztaudyngera i aforyzmy Stanisława Jerzego Leca.

Lektury - klasa VII

 1. A. Fredro „Zemsta”
 2. Wybór fraszek, pieśni i trenów ( w tym tren I, V, VII, VIII )

Jana Kochanowskiego

 1. I. Krasicki „Żona modna”
 2. Reduta Ordona”, „Śmierć Pułkownika”, „Świtezianka”, II część „Dziadów”, wybrany utwór z cyklu „Sonety krymskie”, „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza
 3. de Saint-Exupery „Mały Książę”
 4. Quo vadis” i „Latarnik” Henryka Sienkiewicza
 5. J. Słowacki „Balladyna”

Lista lektur uzupełniających dla klas VI – VII

 1. Fiedler A. „Dywizjon 303”
 2. N. H. Kleinbaun „Stowarzyszenie umarłych poetów”
 3. E. E. Schmitt „Oskar i Pani Róża”

Klasy gimnazjalne

Lektury - klasa II

 1. Musierowicz M. „ Kłamczucha”
 2. Mickiewicz A. „Dziady” cz. II , „Reduta Ordona”, wybrana ballada
 3. Krasicki I. Wybrane bajki
 4. Fredro A. „Zemsta”
 5. Prus B. „Antek”
 6. Szekspir W. „Romeo i Julia”
 7. Sapkowski A. „ Droga, z której się nie wraca”
 8. Christie A. „Morderstwo w Orient – Expressie”

Lektury - klasa III

 1. Kamiński A. „Kamienie na szaniec”
 2. Nałkowska Z. „Opowiadania”
 3. Hemingway E. „Stary człowiek i morze”
 4. Orwell G. „Folwark zwierzęcy”
 5. Mrożek S.  „Wesele w Atomicach”
 6. Lem S. „Wybrane opowiadania”
 7. Wybrana powieść młodzieżowa

Dziwna Przygoda w Bibliotece

c_190_130_16777215_0___images_stories_biblioteka_20090213_pasowanie1.jpgDnia 13.02.2009 roku grupa artystyczna z aktywu bibliotecznego przygotowała pod kierunkiem Pani Danusi Plichta przedstawienie wprowadzające klasy pierwsze do grona czytelników naszej biblioteki. Uczniowie wprowadzili w świat bajek i baśni swoich młodszych kolegów inscenizacją pt. „Dziwna przygoda w bibliotece szkolnej”. Wcielili się w różnych bohaterów ze znanych bajek i baśni. Mali koledzy i koleżanki z ogromnym zaciekawieniem obejrzeli program artystyczny. Na uroczystości zaszczycili swoją obecnością Pan Dyrektor Sebastian Szymański i Pani Wice dyrektor Elżbieta Flis oraz wychowawcy klas. Pasowanych zostało 62 uczniów. Impreza połączona była z lekcją biblioteczną przygotowującą dzieci do właściwego korzystania z zasobów biblioteki. Dzieci dowiedziały się jak należy postępować z książkami oraz w jaki sposób wypożyczamy i oddajemy książki w bibliotece. Maluchy złożyły uroczyste ślubowanie i zostały pasowane na czytelników. Każdy otrzymał dyplom czytelnika po raz pierwszy w życiu samodzielnie wypożyczył książkę i podpisał „ Cyrograf na którym samodzielnie odcisnął swój kciuk”. W nagrodę za aktywny udział w imprezie i za prawidłowe odpowiedzi na zadawane pytania uczniowie otrzymali, zakładki. W wypożyczeniach pomagały uczennice z grupy porządkowej. Przygotowany był też słodki poczęstunek z zaprzyjaźnionej Cukierni, który ucieszył naszych milusińskich. Przy dekoracji i wykonaniu dyplomów pomagała Pani Ania Kruczyńska ze świetlicy szkolnej za której pomoc bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że nowi czytelnicy będą chętnie odwiedzać szkolną bibliotekę.

Sponsorowi i Naszemu Przyjacielowi - Cukierni PHU Rodmand w Nowogardzie, który wspiera Nas w imprezach bibliotecznych słodkim poczęstunkiem Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie im. Tadeusza Kościuszki składa serdeczne podziękowanie i liczy na dalszą współpracę, za którą z góry dziękuje.

ICIM (INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI BIBLIOTECZNEJ)

c_190_130_16777215_0___images_stories_biblioteka_20081120_icim.jpgOd października 2007 roku w Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. ICIM to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”. Biblioteka otrzymała 4 komputery, 1 urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka i kopiarka) oraz oprogramowanie multimedialne: Atlas Świata, Encyklopedię PWN, Słowniki PWN. Z pracowni ICIM można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki. Szczegóły udostępniania określa regulamin.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ICIM

 1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Szkoły.
 2. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Nie można ich wykorzystywać do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier i zabaw.
 3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela – bibliotekarza. 
 4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do Zeszytu korzystających z komputera. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Jednorazowo można korzystać z komputera do 30 minut. Istnieje możliwość przedłużenia czasu korzystania.
 6. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się najwyżej dwie osoby.
 7. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów przed i po swoich godzinach lekcyjnych jak również w czasie okienek.
 8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 9. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela-bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera).
 10. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
 11. Zabrania się wkładania własnych dyskietek i CD do stacji dysków bez zgody nauczyciela – bibliotekarza.
 12. Wyszukane informacje mogą być zapisane na CD lub wydrukowane. W przypadku drukowania użytkownik ponosi koszt wydruku, drukowania dokonuje nauczyciel - bibliotekarz. Koszt wydrukowania 1 strony wynosi 0,20 gr.
 13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast nauczycielowi – bibliotekarzowi.
 14. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, nie wolno zostawiać śmieci.
 15. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel - bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 16. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

Międzynarodowy dzień bibliotek szkolnych

c_190_130_16777215_0___images_stories_biblioteka_20081027_mdb1.jpg27 października 2008 roku obchodzony był Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych a z nim Imieniny Biblioteki. Hasło tegorocznego Święta brzmiało :

„ UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA I UCZENIA SIĘ W TWOJEJ BIBLIOTECE SZKOLNEJ”

W tym dniu a był, to poniedziałek wszystkie drogi prowadziły do szkolnej biblioteki. Biblioteka odświętnie przystrojona zapraszała czytelników w swoje progi. Dzień poświęcony był twórczości znakomitego pisarza – Jana Brzechwy. Odbywały się różne konkursy, występy, czytanie ze zrozumieniem.

Uczniowie z aktywu bibliotecznego z sekcji artystycznej przybliżyli twórczość Jana Brzechwy wcielając się w różne zabawne postacie z Jego utworów.

Klasa II „c” z wychowawczynią Panią Wandą Michalak przygotowali występ pt.

c_190_130_16777215_0___images_stories_biblioteka_20081027_mdb2.jpg„ Baśniowe Postacie „. Występy cieszyły się dużym zainteresowaniem a dowodem tego były gromkie brawa. Dzięki współpracy z Panią Martyną Żyła, uczennice z gimnazjum przeczytały dzieciom bajkę „ Opowiedział dzięcioł sowie”. W tym dniu bibliotekę odwiedziło 215 uczniów. Swoją obecnością w bibliotece zaszczycili Pani Elżbieta Flis i Pan Sebastian Szymański.

Dzięki uprzejmości FIRMY CUKIERNICZEJ PHU RUDMAND - Grzegorz Malinowski w bibliotece czekał na czytelników słodki poczęstunek.

Został też rozstrzygnięty międzyszkolny konkurs czytelniczo-plastyczny pt. „ Dzieciaki lubią zwierzaki” . Pierwsze miejsce zajęła uczennica naszej szkoły Eliza Kowalczyk z klasy II ”b”, za pracę „ Czarna krowa „, II miejsce zajął Dominik Dendał uczeń Szkoły Podstawowej z Wierzbięcina , za pracę „ W Parku Narodowym”, III miejsce zajęła Kamila Kędzierska uczennica klasy II ze Szkoły Podstawowej z Orzechowa, za pracę „ Kaczka Dziwaczka” . Spośród wszystkich prac zostały przyznane wyróżnienia i jedno specjalne wyróżnienie.

Bardzo serdecznie dziękuję nauczycielom i klasom za wspaniałe laurki, życzenia i dary książkowe. Dziękuję też koleżankom za pomoc w zorganizowaniu Święta Biblioteki.

Regulamin Biblioteki

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu. wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych. Dostęp do zbiorów jest wolny. Przeglądane dokumenty należy odkładać w to samo miejsce bądź oddać je bibliotekarzowi lub dyżurującemu. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami. Zbiory audiowizualne oraz czasopisma wypożyczane są do domu tylko nauczycielom. Z programów multimedialnych można korzystać na miejscu lub w pracowni komputerowej. Zasady korzystania z komputera określa osobny regulamin. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres 1 miesiąca. Uczniowie przygotowujący się do konkursów a także nauczyciele mogą wypożyczać większą liczbę książek (max. 10). Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi. Pod koniec roku szkolnego książki (inne dokumenty) powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości albo wpłacić jej równowartość na konto Rady Rodziców po uzgodnieniu z bibliotekarzem. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką. W bibliotece należy zachować ciszę. W pracy biblioteki pomagają uczniowie z aktywu bibliotecznego.

More Articles...

Page 1 of 2

Start
Prev
1

NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMIE

baner technologie 120x240

Events

 • 09.01.2015- grading deadline for the first semester
 • 15.01.2015 The classification meeting
 • 19.01. - 2.02.2015 Winter Break

Days off

 • 10th November 2014
 • 2nd January 2015
 • 5th January 2015
 • 1st April 2015
 • 15th May 2015
 • 5th June 2015

Calendar

 • 01/09/2014 Beginning of school year
 • 22-31.12.2014 Christmas Break
 • 19.01-01.02.2015 Winter Break 
 • 02-07.04.2015 Easter Break
 • 26/06/2015 End of school year

USEFUL LINKS

{nomultithumb}dopalacze

cke2

oke poznan

ko szczecin

men 3dzielny

logo CEO

ore banner2

zcdn

logo szczepan

logointerisk

Kanał rss

Visitors

We have 52 guests online
Today37
Yesterday136
Week173
Month1926
All96264

plakat kopia

librus2
2014 12 03 aktywna edukacja

szkola z klasa

2014 10 24 logo bezpieczna szkola

ceo poczytaj mi przyjacielu

trzymaj forme

zszp

szklanka mleka akcja szkola wielkopolska

owoce w szkole

COOPERATION WITH FOUNDATIONS

dzieciafryki com 2

mam marzenie

kolo caritas

Address

Primary school no 1 in Nowogard
ul. Wojska Polskiego 6, 72-200 Nowogard
tel. 91 / 39 26 270, fax 91 / 39 26 271
NIP: 856-16-83-911, szp1now@wp.pl

Contact

headmaster: Sebastian Szymański
tel. +48 91 / 39 26 270
www.sp1.nowogard.pl
szp1now@wp.pl

Log Inweather

Nowogard