STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ - stan prawny na dzień 15 września 2020 r.