STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ - przyjęty przez Radę Pedagogiczną na podstawie uchwały z dnia 23 stycznia 2019 r.