Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie zaprasza do składania ofert na stanowisko konserwatora - woźnego w wymiarze 40 godzin tygodniowo od dnia 01 grudnia 2019 roku.

Wymagane dokumenty

  1. Podanie

  2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku

  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 6 w celu prowadzenia rekrutacji na ww. stanowisko.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, do dnia 28 listopada 2019 roku do godz. 1200 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY - KONSERWATOR - WOŹNY

Dyrektor Szkoły
Anna Łysiak.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 20 listopad 2019 07:51 MojaSzkola.net