OFERTA PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W NOWOGARDZIE: nauczyciel bibliotekarz

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie zatrudni nauczyciela bibliotekarza w roku szkolnym 2018/2019 na czas określony w wymiarze pełnego etatu. Wymagane wykształcenie pedagogiczne. Oferty wraz z dokumentami należy składać do 16 sierpnia 2018r. do godz. 11.00 w sekretariacie szkoły z dopiskiem: OFERTA PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W NOWOGARDZIE; nauczyciel bibliotekarz. Wymagane dokumenty:

  • podanie
  • odpis lub potwierdzona kopia dyplomu
  • CV
  • oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dyrektor Szkoły
Sebastian Szymański

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.