ta2

mieszko

talent kuba30 czerwca br. z rąk Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli, uczniowie Jedynki (Jakub Kędzierski i Mieszko Szymański) otrzymali stypendium za wybitne osiągnięcia zwane Młodym Talentem Ziemi Nowogardzkiej. Gratulujemy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC 5134 1

Wraz z zakończeniem roku szkolnego Jedynka przyznaje tytuł „PRIMUS INTER PARES”. Tytuł przyznawany jest uczniowi, który uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole. W roku szkolnym 2019/2020 są to dwie uczennice klasy piątej – Julia Dziekanowska oraz Hanna Grygowska, obie ze średnią  5.83. Gratulujemy.

 

 

 

 

 

 

IMG 20200630 104041

bolek

WERONIKA

KAMIL

gerard

KUBA

Niebieski Biret Uniwersytet Ukończenie Szkoły Snapchat FiltrDrodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele,

dobiegł końca kolejny rok szkolny. Nie był on podobny do poprzednich – pandemia zmusiła nas do wprowadzenia wielu zmian i znacznego przeorganizowania sposobu nauczania. Koronawirus niezaprzeczalnie wpłynął na tryb życia każdego z nas. Pomimo ogromnej skali negatywnych, zarówno zdrowotnych, jak  i gospodarczych konsekwencji pandemii, udało nam się odczuć również jej pozytywne skutki.

Zwolniliśmy. Świat się na moment zatrzymał, pozwalając nam na chwilę oddechu i wytchnienia. Dostaliśmy trochę czasu, który mogliśmy spędzić z najbliższymi lub poświęcić go sobie. Porzuciliśmy na kilka chwil dynamikę współczesnego życia, ciągły pośpiech i wieczną gonitwę za terminami i niecierpiącym zwłoki sprawami. Mogliśmy się zdystansować i zastanowić nad tym, co dla nas dobre i ważne, przewartościować swoje priorytety i zweryfikować cele.

Mam nadzieję, że pandemia - zamykając Wasze domy - otworzyła umysły i serca na świat i drugiego człowieka. Z okazji nadchodzących wakacji i w obliczu ostatnich wydarzeń na świecie życzę Wam, aby Wasze serca i umysły pozostały otwarte. Nie zamykajcie się na to, co inne – niech różnorodność naszego świata budzi w Was zachwyt i ciekawość, zamiast strachu i uprzedzeń.

Niezadługo zdamy sobie sprawę, że już nie to jest najważniejsze: umierać za idee, style, tezy, hasła, wiary i nie to także: utwierdzać się w nich i zamykać; ale co innego, ale to: wycofać się o krok i zdobyć dystans do wszystkiego, co nieustannie wydarza się z nami.

Witold Gombrowicz Ferdydurke

                                              

Drodzy Uczniowie, przeżyjcie to lato we własnym tempie, wykorzystajcie je w pełni, nabierzcie sił, żeby za dwa miesiące z werwą wkroczyć w kolejny rok szkolny. Nie zrażajcie się chwilowymi niedogodnościami i przeciwnościami losu. Pamiętajcie o tym, co napisał Max Ehrmann w poemacie „Desiderata”:

Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Bądźcie uważni, starajcie się być szczęśliwi.

Anna Łysiak
dyrektor szkoły

PROCEDURY ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA w Szkole Podstawowej nr 1 Tadeusza Kościuszki W Nowogardzie podczas zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w związku z wystąpieniem COVID – 19

I INFORMACJE OGÓLNE

Miejsce:

 1. Zakończenie roku szkolnego w oddziale przedszkolnym odbędzie się w sali oddziału przedszkolnego z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 2. Zakończenie roku szkolnego klas 1 – 8 odbędzie się w salach lekcyjnych, w auli (sala 19) lub hali sportowej, na dziedzińcu szkolnym oraz terenie parku miejskiego przy szkole z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 3. Data: 26.06.2020 r. (piątek)
 4. Uczniowie i ich rodzice o terminie, tzn. o dniu i godzinie zakończenia roku szkolnego  i procedurach bezpieczeństwa zostali powiadomieni przez dziennik elektroniczny oraz stronę internetową szkoły.
 5. Uczniowie na zakończenie przychodzą do szkoły w maseczkach, które po zajęciu miejsca w salach mogą zdjąć.
 6. Obecność podczas zakończenia roku szkolnego nie jest obowiązkowa. Świadectwa można odebrać również w terminach późniejszych bezpośrednio z sekretariatu szkoły.
 7. Uczniowie z objawami chorobowymi wskazującymi infekcję, przebywający na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych oraz przebywających w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba poddana obowiązkowi kwarantanny na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi) nie będą wpuszczani na teren szkoły.
 8. Uczniowie oddziału przedszkolnego i klas 1 – 3 wchodzą do szkoły wejściem do hali sportowej, dezynfekują ręce, zachowując bezpieczne odległości – 2 m. Po spotkaniu  z wychowawcą opuszczają budynek szkoły najbliższym wyjściem na dziedziniec szkoły.
 9. Uczniowie klas 5b, 6b, 6c, 7a i 7b nie wchodzą do budynku szkoły, bezpośrednio udają się na miejsce spotkania wyznaczone przez wychowawcę.
 10. Uczniowie pozostałych klas (4a, 5a, 5c, 5d, 6a, 8a, 8b, 8c i 8d) wchodzą do szkoły wejściem głównym (od ul. Wojska Polskiego), dezynfekują ręce, zachowując bezpieczne odległości – 2 m. Po spotkaniu z wychowawcą opuszczają budynek szkoły najbliższym wyjściem na dziedziniec szkoły.

II.HARMONOGRAM - .pdf

III PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Zakończenie na dziedzińcu szkoły:

 1. Uczeń może zostać przyprowadzony tylko przez jednego rodzica/opiekuna, po wejściu na dziedziniec szkoły uczeń jest zobowiązany zdezynfekować ręce i udać się bezpośrednio na miejsce spotkania z wychowawcą.
 2. Na dziedziniec szkoły wchodzi jedynie uczeń. Rodzice/opiekunowie pozostają przed wejściem na dziedziniec szkoły i zachowują bezpieczny dystans społeczny z pozostałymi rodzicami /opiekunami – 1,5 m.
 3. Na czas spotkania z uczniami wychowawcy zakładają maseczki i rękawiczki ochronne.
 4. Podczas zakończenia roku szkolnego na dziedzińcu szkoły grupy zachowują pomiędzy sobą odstęp 10 metrów, uczniowie danej klasy z wychowawcą zachowują dystans społeczny minimum – 2 m.
 5. Po zakończeniu uczniowie opuszczają teren dziedzińca z zachowaniem dystansu społecznego i wraz z rodzicami/opiekunami rozchodzą się, aby uniknąć gromadzenia się przy szkole.

Zakończenie w salach:

 1. Uczeń może zostać przyprowadzony przez jednego rodzica/opiekuna.
 2. Na teren szkoły wchodzi jedynie uczeń, który jest zobowiązany zdezynfekować ręce. Rodzice/opiekunowie pozostają przed wejściem głównym do budynku szkoły i zachowują bezpieczny dystans społeczny z pozostałymi rodzicami /opiekunami – 1,5m.
 3. Na czas spotkania z uczniami wychowawcy zakładają maseczki i rękawiczki ochronne.
 4. Podczas zakończenia roku szkolnego w salach przebywają grupy uczniów z wychowawcami zgodnie z harmonogramem zakończenia roku szkolnego. Uczniowie klasy
  z wychowawcą zachowują dystans społeczny minimum – 2 m.
 5. Po zakończeniu uczniowie opuszczają teren szkoły z zachowaniem dystansu społecznego i wraz z rodzicami/opiekunami rozchodzą się, aby uniknąć gromadzenia się przed szkołą.
 6. Po każdym spotkaniu z wychowawcą (po każdej grupie) przeprowadzona zostanie dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń.

UWAGA

Rodzice/opiekunowie proszeni są o przychodzenie punktualnie na umówioną godzinę, aby uniknąć gromadzenia się przy budynku szkoły. Obowiązuje zasada dystansu społecznego.