PROCEDURY ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA w Szkole Podstawowej nr 1 Tadeusza Kościuszki W Nowogardzie podczas zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w związku z wystąpieniem COVID – 19

I INFORMACJE OGÓLNE

Miejsce:

 1. Zakończenie roku szkolnego w oddziale przedszkolnym odbędzie się w sali oddziału przedszkolnego z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 2. Zakończenie roku szkolnego klas 1 – 8 odbędzie się w salach lekcyjnych, w auli (sala 19) lub hali sportowej, na dziedzińcu szkolnym oraz terenie parku miejskiego przy szkole z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 3. Data: 26.06.2020 r. (piątek)
 4. Uczniowie i ich rodzice o terminie, tzn. o dniu i godzinie zakończenia roku szkolnego  i procedurach bezpieczeństwa zostali powiadomieni przez dziennik elektroniczny oraz stronę internetową szkoły.
 5. Uczniowie na zakończenie przychodzą do szkoły w maseczkach, które po zajęciu miejsca w salach mogą zdjąć.
 6. Obecność podczas zakończenia roku szkolnego nie jest obowiązkowa. Świadectwa można odebrać również w terminach późniejszych bezpośrednio z sekretariatu szkoły.
 7. Uczniowie z objawami chorobowymi wskazującymi infekcję, przebywający na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych oraz przebywających w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba poddana obowiązkowi kwarantanny na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi) nie będą wpuszczani na teren szkoły.
 8. Uczniowie oddziału przedszkolnego i klas 1 – 3 wchodzą do szkoły wejściem do hali sportowej, dezynfekują ręce, zachowując bezpieczne odległości – 2 m. Po spotkaniu  z wychowawcą opuszczają budynek szkoły najbliższym wyjściem na dziedziniec szkoły.
 9. Uczniowie klas 5b, 6b, 6c, 7a i 7b nie wchodzą do budynku szkoły, bezpośrednio udają się na miejsce spotkania wyznaczone przez wychowawcę.
 10. Uczniowie pozostałych klas (4a, 5a, 5c, 5d, 6a, 8a, 8b, 8c i 8d) wchodzą do szkoły wejściem głównym (od ul. Wojska Polskiego), dezynfekują ręce, zachowując bezpieczne odległości – 2 m. Po spotkaniu z wychowawcą opuszczają budynek szkoły najbliższym wyjściem na dziedziniec szkoły.

II.HARMONOGRAM - .pdf

III PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Zakończenie na dziedzińcu szkoły:

 1. Uczeń może zostać przyprowadzony tylko przez jednego rodzica/opiekuna, po wejściu na dziedziniec szkoły uczeń jest zobowiązany zdezynfekować ręce i udać się bezpośrednio na miejsce spotkania z wychowawcą.
 2. Na dziedziniec szkoły wchodzi jedynie uczeń. Rodzice/opiekunowie pozostają przed wejściem na dziedziniec szkoły i zachowują bezpieczny dystans społeczny z pozostałymi rodzicami /opiekunami – 1,5 m.
 3. Na czas spotkania z uczniami wychowawcy zakładają maseczki i rękawiczki ochronne.
 4. Podczas zakończenia roku szkolnego na dziedzińcu szkoły grupy zachowują pomiędzy sobą odstęp 10 metrów, uczniowie danej klasy z wychowawcą zachowują dystans społeczny minimum – 2 m.
 5. Po zakończeniu uczniowie opuszczają teren dziedzińca z zachowaniem dystansu społecznego i wraz z rodzicami/opiekunami rozchodzą się, aby uniknąć gromadzenia się przy szkole.

Zakończenie w salach:

 1. Uczeń może zostać przyprowadzony przez jednego rodzica/opiekuna.
 2. Na teren szkoły wchodzi jedynie uczeń, który jest zobowiązany zdezynfekować ręce. Rodzice/opiekunowie pozostają przed wejściem głównym do budynku szkoły i zachowują bezpieczny dystans społeczny z pozostałymi rodzicami /opiekunami – 1,5m.
 3. Na czas spotkania z uczniami wychowawcy zakładają maseczki i rękawiczki ochronne.
 4. Podczas zakończenia roku szkolnego w salach przebywają grupy uczniów z wychowawcami zgodnie z harmonogramem zakończenia roku szkolnego. Uczniowie klasy
  z wychowawcą zachowują dystans społeczny minimum – 2 m.
 5. Po zakończeniu uczniowie opuszczają teren szkoły z zachowaniem dystansu społecznego i wraz z rodzicami/opiekunami rozchodzą się, aby uniknąć gromadzenia się przed szkołą.
 6. Po każdym spotkaniu z wychowawcą (po każdej grupie) przeprowadzona zostanie dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń.

UWAGA

Rodzice/opiekunowie proszeni są o przychodzenie punktualnie na umówioną godzinę, aby uniknąć gromadzenia się przy budynku szkoły. Obowiązuje zasada dystansu społecznego.

104821585 921444318371013 7332962153147508624 n

Dla 97 Uczniów naszej Jedynki o godzinie 9.00 rozpoczął się pisemny egzamin z języka obcego - trzecia, ostatnia część egzaminu ósmoklasistów. Na wyniki egzaminu czekamy do 31 lipca br.

Trzymamy kciuki.

Znamy już wyniki Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny 2020”.Miło mi przekazać, że w naszej szkole w bieżącej edycji, przeprowadzonej zdalnie, aż 10 uczniów zostało wyróżnionych.

W kategorii Żaczek
Filip Jasiński z klasy 2 a


W kategorii Maluch
Maja Połatyńska z klasy 3 a i Franciszek Jasiński z klasy 4 a


W kategorii Benjamin
Natalia Kreft, Karolina Simińska, Julia Dziekanowska, Hanna Grygowska z klasy 5 d oraz Aleks Sokołowski z klasy 6 c


W kategorii Kadet
Daria Gut i Aleksandra Dziekanowska z klasy 7 a.


Szczegółowe wyniki znajdują się u wychowawców i nauczycieli matematyki.
Nagrody i dyplomy zostaną wręczone po powrocie uczniów do nauki w szkole.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Szkolny koordynator konkursu

usmiech4aSP1

Pomimo trwającej pandemii, w naszej szkole dalej działamy charytatywnie!  

Wzięlismy udział w konkursie #usmiechdlafranka

Bez tytułu

Przez cały rok szkolny uczniowie klasy I a realizowalizadania wynikające z udziału w projekcie– „Każdy z nas jest inny, równy, wyjątkowy”.

Celami projektu było: kształtowanie postawy akceptacji wobec inności wśród dzieci, dostrzeganie podobieństw i różnic między innymi ludźmi, kształtowanie postaw empatii wobec inności oraz budowanie przyjaznego klimatu integracji.

Realizując poszczególne moduły:kreatywność, wyobraźnia, moc słowa, równość, odwaga uczyliśmy się i bawiliśmy a wszystko po to, aby być dobrymi, wrażliwymi, empatycznymidziećmi. W ramach projektu wzięliśmy teżudział w 3 wyzwaniach – „Kartki z iskierkami emocji” - edycja zimowa i wiosenna, wykonywaliśmy skarpetkowe pacynki.

Część z nichrealizowaliśmy także zdalnie – uczniowie przy ogromnym wsparciu swoich bliskich wykonali np.  pacynki ze skarpetek.,tworzyli kartki wielkanocne online, realizowali zadania ostatniego modułu o odwadze i strachu. Każdy moduł był okazją  do twórczych działań uczniów.

Za zaangażowanie i realizacje wszystkich modułów klasa otrzymała certyfikat, indywidualne dyplomy dla uczniów a także podziękowanie dla Dyrekcji Szkoły.

Wych. kl 1a Anna Tracz.

 1380356

W Szkole Podstawowej nr 1 im Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie w miesiącach styczeń -luty odbył się już po raz dziesiąty konkurs plastyczny promujący wiedzę o legendach Pomorza Zachodniego.

Dnia 6 marca 2020roku zebrała się komisja w składzie: Anna Kruczyńska, Róża Górczewska,Iwona Nazarczyk,Wanda Michalak , Sebastian Szymański, Beata Biniecka, Katarzyna Gnacińska- Olczyk

Prac plastycznych złożono 150-udział w konkursie wzięły szkoły: SP nr 1, SP nr 2,SP n r3,SP nr 4,SP Żabowo,SP Orzechowo.

Komisja analizując prace oceniała- zgodność z tematem,samodzielne wykonanie pracy, oryginalne podejście do tematu , umiejętności plastyczne,technikę wykonania pracy... i wybrała następujące prace: