Lp.

Typ konkursu

Termin przeprowadzenia
etapu rejonowego
(II etap)

Zakwalifikowani

1.

Języka Polskiego

23 listopada 2020 r.
godz. 10.00

Julia Ławniczak 7c
Kornelia Kowalczyk 8a

2.

Matematyczny

23 listopada 2020 r.
godz. 13.00

Aleks Sokołowski 7c

3.

Historyczny 

24 listopada 2020 r.
godz. 10.00

Aleks Sokołowski 7c
Olga Gargulińska 8b

4.

Geograficzny

25 listopada 2020 r.
godz. 13.00

Aleks Sokołowski 7c

5.

Biologiczny

26 listopada 2020 r.
godz. 10.00

Kornelia Kowalczyk 8a

6.

Języka Angielskiego

26 listopada 2020 r.
godz. 13.00

Julia Ławniczak 7c
Jakub Ćwiek 7a

7.

Wiedza o Społeczeństwie

27 listopada 2020 r.
godz. 13.00

Olga Gargulińska 8b
Adrian Podębski 8a

UWAGA: Uczestnicy konkursów na każdym etapie obowiązani są stawić się na 20 minut przed rozpoczęciem konkursu oraz okazać ważną legitymację szkolną. Karty odpowiedzi uczniowie wypełniają długopisem z czarnym tuszem.

Etap rejonowy odbywać się będzie w szkole macierzystej tj. SP1 Nowogard

k8aktkpTURBXy85ZDFiOTZmMjY4NGZiOTQ2YmQ4NDhlNzQ3OTU4ZjhmYy5qcGeRkwIAzQG8

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie bierze udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Empik „1000 powodów, by czytać”, w którym można wygrać 1000 książek oraz czytniki do e-booków dla szkolnej biblioteki.

Do 02.12.2020r. możemy oddawać CODZIENNIE jeden głos z urządzenia mobilnego (telefon, tablet). Jak głosować? Na telefon lub tablet pobieramy aplikację EMPIK i tworzymy konto Premium Free (jednorazowa rejestracja). Otwieramy aplikację, zakładka konkurs znajduje się na samej górze. Wybieramy typ szkoły – szkoła powyżej 120 uczniów. W wyszukiwarce szkół wpisujemy: Nowogard (jesteśmy jedyną szkołą w Nowogardzie biorącą udział w zabawie). Wygrywa 10 szkół z największą ilością głosów!

Wspierajmy się wzajemnie!!! Głosować mogą wszyscy: rodzice i krewni uczniów, znajomi, całaspołeczność szkolna i lokalna oraz miłośnicy książek.Konkurs 1000 powodów, by czytać daje szansę, aby cała szkolna społeczność zjednoczyła się wokół bardzo pozytywnej idei i zrobiła razem coś dla siebie. Przesyłamy link: https://www.empik.com/biblioteki/zaglosuj

Dziękujemy za każdy oddany głos i ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!

729x308

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Szanowni Państwo!

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
 i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166, 1386) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zgody organu prowadzącego szkołę informuję, że od dnia 15.10.2020 r. do dnia 22.10.2020 r.  zawieszona zostaje realizacja zajęć w szkole w formie stacjonarnej.

W tym okresie zajęcia edukacyjne oraz pozostałe zadania placówki realizowane będą
w formie pracy na odległość. Dotyczy to wszystkich zajęć edukacyjnych we wszystkich  oddziałach.

Realizacja pracy w formie zdalnej dotyczy również zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych, nauczania indywidualnego, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, nauczania w grupie.

W związku z powyższymi zmianami w organizacji pracy naszej szkoły informuję, że szczegółowy zakres nowych wytycznych w tym zakresie znajduje się w „Regulaminie organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej”, dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce „Zdalne nauczanie”.

Informuję ponadto, że uczniowie zostaną zapoznani z nowymi wytycznymi przez nauczycieli w pierwszym dniu nauki prowadzonej zdalnie.

W związku z niezwykle ważną kwestią ochrony danych osobowych w trakcie nauki zdalnej załączam Państwu również wytyczne w tym zakresie, stanowiące  załącznik do niniejszego pisma.

Załącznik: Informacja dla rodziców i uczniów na temat ochrony danych osobowych w trakcie nauki zdalnej

 

Uprzejmie dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.

Anna Łysiak

Dyrektor szkoły

Dziewczęta i chłopcy,

w okresie od 15.10.2020 r. do 22.10.2020 r.  zajęcia w szkole są całościowo zawieszone. Lekcje i inne zadania szkoły realizowane będą przez nauczycieli przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Nie zapominajcie o dbaniu o swoje bezpieczeństwo, unikaniu miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi. Przestrzegajcie zasad higieny i czystości pomieszczeń. Odpowiedzialnie wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć. Przerwa w funkcjonowaniu szkoły  to nie są dni wolne od zajęć. Realizujemy zajęcia online poprzez Padlet  zgodnie
z planem zajęć. Bądźcie w kontakcie ze swoimi wychowawcami i nauczycielami.

Dyrekcja szkoły