248750127 1216699582142431 8882960857605688516 n

Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych uczą dostrzegać innych wokół siebie, zwracają uwagę na fakt, że obok są dzieci, które mają takie same potrzeby, ale  mniejsze możliwości. Nie mniej istotnym jest, że uwrażliwiają na potrzeby i problemy innych, integrują środowisko, uczą empatii, a przede wszystkim dowodzą tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej!

                Dnia 26 października Szkolny Klub Wolontariatu kolejny raz wsparł podopiecznych  Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Serduszko”. Można powiedzieć, że to mała tradycja naszej szkoły i często podejmujemy szereg działań na rzecz  Stowarzyszenia.

                Tym razem na parterze urządzono stoisko, na którym można było kupić słodkości i przepiękne prace plastyczne wykonane przez podopiecznych Stowarzyszenia i ich rodziców. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów, chętnie kupowały zgromadzone wyroby pokazując jednocześnie, że mają w sobie dużo empatii i chcą pomagać. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli ten szczytny cel.

Szkolny Klub Wolontariatu