247574843 4779642758724334 3225130053924226862 n

       Październik jest miesiącem, w którym szczególnie staramysię pamiętać o zwierzętach.  4 października przypadają imieniny  Św. Franciszka z Asyżu – patrona zwierząt i tego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Zwierząt. Od 1 października w naszej szkole  trwała zbiórka charytatywna żywności   ogłoszona przezSzkolny Klub Wolontariatu.Głównym celem akcji było kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku i empatii wobec zwierząt.Uczniowie i rodzice bardzo licznie i chętnie przyłączyli się do zbiórki rzeczy dla podopiecznych ze schroniska.

W dniu 23 października br. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu wraz z opiekunami odwiedzili schronisko dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach.  Podczas wizyty dowiedzieliśmy się jak funkcjonuje schronisko ,w którym znajduje się ok.90 psów.Głównym założeniem  było uwrażliwienie uczniów na los bezdomnych zwierząt oraz chęć kształtowania  gotowości niesienia pomocy bezbronnym i skrzywdzonym zwierzętom, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej jak również uwrażliwienie uczniów na sprawy społeczne oraz pokazanie w jaki sposób sami mogą pomóc i wpłynąć na poprawę sytuacji zwierząt. Uczniowie mieli również okazję zapoznać się z zasadami pracy w wolontariacie na rzecz schroniska.