245141655 653139659001077 5581113020842063566 n

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH DLA KLAS V- VIII

Realizując zadania przewidziane w szkolnym programie wychowawczo- profilaktycznym, nie mogło zabraknąć zajęć związanych z profilaktyką, mającą na celu przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom i procesom, jakie są związane z uzależnieniem. Dlatego niezwykle istotne są działania edukacyjne, które zostały przeprowadzone w naszej szkole przez Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki z Krakowa.

Takie właśnie zajęcia odbyły się dla uczniów klas V-VIII. Prowadzący zajęcia Pan Leszek Kurdybacha przekazał uczniom wiedzę na temat szkodliwości środków uzależniających, oraz ich wpływu na zdrowie i kondycje organizmu człowieka. Poruszył też konsekwencje prawne i społeczne zażywania  środków psychoaktywnych. Zwrócił uczniom uwagę, iż oni sami są kowalami własnego losu, a także, jak ważna jest postawa asertywności w przypadku presji ze strony otoczenia. Uczniowie podczas spotkania wyrażali swoje opinie, dyskutowali i zadawali pytania.

Żywimy nadzieję, że spotkanie to pomoże naszym uczniom w podejmowaniu właściwych wyborów i mówieniu „nie” wszelkim rodzajom używek.