received 941517976711461

Dnia 6 października odbyła się wycieczka do Szczecina. W wycieczce uczestniczyły dwie klasy klasa IIa i IIb . Celem wycieczki było poznanie historii Szczecina. Udaliśmy się w podziemną trasę Szczecina by zobaczyć miejsca, które przypominały czasy drugiej wojny światowej. W bardzo ciekawy sposób pani przewodnik opowiedziała o historii miasta z perspektywy legend miejskich oraz  opowieści historycznych. Podczas zwiedzania odtwarzane były  prezentacje dźwiękowe, pobudzające dodatkowo wyobraźnie dziecka.

Bardzo dziękujemy pani Danucie Plichcie oraz pani Iwonie Gnat za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczki.

Wychowawcy klas: Joanna Samek, Lidia Tatara