7 - 10 grudnia 2020 r., godz. 15:30 - 18:30 - konsultacje online (Teams)

poniedziałek: nauczyciele języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, religii

wtorek: nauczyciele matematyki, edukacji dla bezpieczeństwa, plastyki, muzyki

środa: nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego, techniki, informatyki, wychowania fizycznego

czwartek: nauczyciele przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii.