Dziewczęta i chłopcy,

w okresie od 15.10.2020 r. do 22.10.2020 r.  zajęcia w szkole są całościowo zawieszone. Lekcje i inne zadania szkoły realizowane będą przez nauczycieli przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

Nie zapominajcie o dbaniu o swoje bezpieczeństwo, unikaniu miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi. Przestrzegajcie zasad higieny i czystości pomieszczeń. Odpowiedzialnie wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć. Przerwa w funkcjonowaniu szkoły  to nie są dni wolne od zajęć. Realizujemy zajęcia online poprzez Padlet  zgodnie
z planem zajęć. Bądźcie w kontakcie ze swoimi wychowawcami i nauczycielami.

Dyrekcja szkoły