received 2757000821284595

Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego, 15-16 września  2020 roku zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie akcję profilaktyczną  z udziałem  p. Klaudii  Gieryń – st. inspektora Referatu Prewencji Komisariatu Policji  w Nowogardzie. 

W ciekawej, multimedialnej formie zaznajomiono  uczniów  klas I  z zasadami ruchu drogowego oraz zwrócono im  szczególną uwagę na zagrożenia występujące  w drodze do szkoły. Dzieci otrzymały również elementy odblaskowe, które warunkują  lepszą widoczność na drogach o zmierzchu.