Niebieski Biret Uniwersytet Ukończenie Szkoły Snapchat FiltrDrodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele,

dobiegł końca kolejny rok szkolny. Nie był on podobny do poprzednich – pandemia zmusiła nas do wprowadzenia wielu zmian i znacznego przeorganizowania sposobu nauczania. Koronawirus niezaprzeczalnie wpłynął na tryb życia każdego z nas. Pomimo ogromnej skali negatywnych, zarówno zdrowotnych, jak  i gospodarczych konsekwencji pandemii, udało nam się odczuć również jej pozytywne skutki.

Zwolniliśmy. Świat się na moment zatrzymał, pozwalając nam na chwilę oddechu i wytchnienia. Dostaliśmy trochę czasu, który mogliśmy spędzić z najbliższymi lub poświęcić go sobie. Porzuciliśmy na kilka chwil dynamikę współczesnego życia, ciągły pośpiech i wieczną gonitwę za terminami i niecierpiącym zwłoki sprawami. Mogliśmy się zdystansować i zastanowić nad tym, co dla nas dobre i ważne, przewartościować swoje priorytety i zweryfikować cele.

Mam nadzieję, że pandemia - zamykając Wasze domy - otworzyła umysły i serca na świat i drugiego człowieka. Z okazji nadchodzących wakacji i w obliczu ostatnich wydarzeń na świecie życzę Wam, aby Wasze serca i umysły pozostały otwarte. Nie zamykajcie się na to, co inne – niech różnorodność naszego świata budzi w Was zachwyt i ciekawość, zamiast strachu i uprzedzeń.

Niezadługo zdamy sobie sprawę, że już nie to jest najważniejsze: umierać za idee, style, tezy, hasła, wiary i nie to także: utwierdzać się w nich i zamykać; ale co innego, ale to: wycofać się o krok i zdobyć dystans do wszystkiego, co nieustannie wydarza się z nami.

Witold Gombrowicz Ferdydurke

                                              

Drodzy Uczniowie, przeżyjcie to lato we własnym tempie, wykorzystajcie je w pełni, nabierzcie sił, żeby za dwa miesiące z werwą wkroczyć w kolejny rok szkolny. Nie zrażajcie się chwilowymi niedogodnościami i przeciwnościami losu. Pamiętajcie o tym, co napisał Max Ehrmann w poemacie „Desiderata”:

Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Bądźcie uważni, starajcie się być szczęśliwi.

Anna Łysiak
dyrektor szkoły