Egzamin Ósmoklasisty  - wytyczne dla Uczniów

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

TERMIN GŁÓWNY

16 czerwca 2020 r.  (wtorek) - godz. 9:00 – język polski

17 czerwca 2020 r.  (środa) ) - godz. 9:00  – matematyka

18 czerwca 2020 r. (czwartek) - godz. 9:00  – język obcy nowożytny

TERMIN DODATKOWY

7 lipca  2020 r.  (wtorek) - godz. 9:00 – język polski

8 lipca 2020 r.  (środa) ) - godz. 9:00  – matematyka

9 lipca 2020 r. (czwartek) - godz. 9:00  – język obcy nowożytny

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

język polski – 120 min; przedłużenie czasu do 180 min

matematyka – 100 min;  przedłużenie czasu do 150 min

język angielski/niemiecki – 90 min; przedłużenie czasu do 135 min