Fotoram.io 4Uczniowie klasy III C wraz z wychowawcą Panią Beatą Biniecką ze Szkoły podstawowej Nr 1 w Nowogardzie w bieżącym roku szkolnym2019/2020 realizowalimiędzynarodowyprojekt z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień ,,Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”.

 

 1. Cele projektu :
 2. a) cel główny: wychowanie zdrowego, aktywnego, świadomego swoich możliwości i

 posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą przedszkolaka/ucznia.

 1. b) cele szczegółowe:

- nawiązanie współpracy między placówkami w całej Polsce,

- zrozumienie znaczenia zdrowia dla rozwoju człowieka,

- utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prospołecznych,

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą,

- podniesienie wiedzy na temat funkcjonowania poradnictwa telefonicznego i innych form

 pomocy,

- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,

- tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej

- kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego,

- poznanie i zrozumienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z nadmiernego spędzania czasu

 przy komputerze i przed telewizorem,

- poznanie ciekawych i ważnych zawodów.

Aby otrzymać certyfikat uczestnictwa należało wykonać po 3 zadania z pięciu wyznaczonych modułów.

W ramach I modułu ,,ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE ”uczniowie wykonali następujące zadania:

 • ,,Kodeks zdrowego i bezpiecznego ucznia” – utrwalono zasady bezpieczeństwa i wykonano kodeks w formie tablicy motywacyjnej. Wychowawca klasy monitorował przestrzegania zasad w praktyce.
 • ,, Trudna sztuka mówienia nie” – przeprowadzono zajęcia tematyczne związane  z pojęciem asertywność -  spotkania z Pedagogiem Szkolnym Panią Anną Szymańską.
 • ,,Telefon zaufania” – prezentacja na zajęciach filmu edukacyjnego .
 • Pomoc w organizacji ,,Dnia Życzliwości’’ dla uczniów całej szkoły. Wykonanie plakatów promujących życzliwość wobec drugiej osoby i rozmieszczenie ich na korytarzach szkoły.
 • Udział w ,, Dniu Kropki’’. Wszyscy uczniowie w tym dniu poznali małą Vashti. Dzięki tym zajęciom stworzono okazję do budowania pewności siebie, odkrywania talentów i pobudzania wyobraźni dzieci.

W ramach II modułu ,,JESTEM TYM CO JEM I PIJĘ” uczniowie wykonali następujące zadania:

 • ,,Piramida żywienia” – udział w spotkaniu z dietetykiem Panią Katarzyną Rucińską i wykonano grupową pracę  plastyczną.
 • ,,Warzywa, których nie lubimy” – zorganizowano dzień warzyw, ale niezbyt lubianych przez dzieci np. brokuł, itp.
 • ,,Wspieramy polskie rolnictwo” – przygotowano zdrowe śniadanie, kanapki i koktajl.
 • ,,Zdrowie na talerzu’’ organizacja i udział w gminnym konkursie plastycznym o tematyce zdrowotnej.
 • ,,Zdrowo się odżywiam’’- wykonanie plakatu o tematyce zdrowotnej na zajęciach z informatyki.

W ramach III modułu,,PRZED CHOROBĄ UCIEKAM NA WŁASNYCH NOGACH” uczniowie wykonali następujące zadania:

 • ,,Olimpiada w Jarzynowie” – udział w zawodach sportowych dla uczniów klas III.Zdobycie I miejsca.
 • ,,Sport to zdrowie” – udział w spotkaniu z Januszem Chomontkiem - – polskim sportowcem, wielokrotnym rekordzistom  Księgi rekordówGuinnessa w podbijaniu różnych rodzajów piłek.. 
 • ,, Elementarz sportowy” –nauka i śpiewanie piosenki pt. ‘’Olimpiada w Jarzynowie’’.

W ramach IV modułu ,, ZAMIAST GRAĆ NA KOMPUTERZE LEPIEJ PĘDZIĆ NA ROWERZE”uczniowie wykonali następujące zadania:

 • ,,Internet a bezpieczeństwo” –lekcja w ramach zajęć z informatyki nt. zalet i wad oraz zagrożeń wynikających zkorzystania z Internetu. Uczniowie tworzyli plakat w znanych programach komputerowych.
 • ,,Oglądam kiedy chcę” –pedagogizacja rodziców na zebraniu klasowym nt. uzależnienie od komputera u dzieci.
 • ,,Mój wymarzony rower” – każdy uczeń namalował pracę plastyczną przedstawiającą swój wymarzony rower.

W ramach V modułu ,,GDY ZIEMIA WOŁA O POMOC” uczniowie wykonali następujące zadania:

 • ,,Za kilkanaście lat” – obejrzeli na lekcji film  dotyczący  negatywnego wpływu człowieka na naszą planetę,.
 • ,,Śmiecioludek” – uczniowie namalowali pracę plastyczną.
 • ,,Zakręcony głodomorek’’ - uczniowie wykonali z butelki po napoju pojemnik na plastikowe nakrętki.
 • ,,Ekologiczny dom’’-uczniowie namalowali plakat.

Projekt był realizowany w szkole na zajęciach lekcyjnych, niestety od marca częściowo uczniowie realizowali go w domu. Mimo tej trudności udało się nam go zrealizować do końca i otrzymaliśmy certyfikat dla szkoły, nauczyciela i uczniów.

Wychowawca Pani Beata Biniecka i uczniowie klasy III C  dziękują Pani Ewelinie Szutarskiej  za wspaniały projekt. Dzięki realizacji tego projektu nie tylko świetnie się bawiliśmy, ale równocześnie mogliśmy pogłębiać swoją wiedzę.

Opracowała: Beata Biniecka

wychowawca klasy 3 C