KONSULTACJE W SZKOLE

Od 25 maja uczniowie klas VIII mają możliwość korzystania z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły.

Od 1 czerwca wszyscy uczniowie mogą korzystać z konsultacji z nauczycielami w szkole.

Konsultacje mają na celu umożliwić uczniowi wyjaśnienie trudnych kwestii, usystematyzować materiał, poprawić oceny na potrzebę klasyfikacji oraz porozmawiać z nauczycielem.

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Wymiar konsultacji jest uzależniony od potrzeb ucznia oraz warunków szkoły.

Konsultacje są dobrowolne dla ucznia.

 

Konsultacje odbywają się według harmonogramu:

od 25 maja konsultacje dla klas VIII

PONIEDZIAŁEK  w godzinach 9:00 – 11:00 – język polski;

WTOREK             w godzinach 9:00 – 11:00 – matematyka;

ŚRODA                w godzinach 9:00 – 11:00 – język angielski/język niemiecki.

od 1 czerwca konsultacje dla wszystkich uczniów:

PONIEDZIAŁEK   w godzinach 9:00 – 13:00 – język polski, historia, wiedza  o  społeczeństwie;

WTOREK              w godzinach 9:00 – 13:00 –matematyka;

ŚRODA                 w godzinach 9:00 – 13:00 – język angielski, język niemiecki;

CZWARTEK          w godzinach 9:00 – 13:00 – przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka;     

PIĄTEK                 w godzinach 9:00 - 13:00 – technika, plastyka, muzyka,informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa.

Uczeń zgłasza chęć uczestniczenia w konsultacjach na terenie szkoły bezpośrednio nauczycielowi danego przedmiotu, co najmniej dzień wcześniej do godz. 12:00 za pomocą dziennika elektronicznego lub poczty elektronicznej . Nauczyciel wskazuje uczniowi godzinę konsultacji.

Uczniowie, którzy umówili się na konsultacje, a nie mogą w nich uczestniczyć, muszą zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej, aby nauczyciel mógł zaprosić innego ucznia.

Konsultacje odbywają się indywidualnie lub w małych grupach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: 4m2  na osobę, 2 m dystansu pomiędzy osobami, 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji; w grupie może przebywać do 12 uczniów.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkoły obowiązują  Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.