cz4

W roku szkolnym 2019/2020 klasa 3 C uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym wspierającym rozwój czytelnictwa wśród uczniów „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”.

CELE PROJEKTU:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • integracja zespołu klasowego.

Projekt był podzielony na trzy moduły. W każdym z nich omawialiśmy wybraną lekturę przez wychowawcę klasy Panią Beatę Biniecką wspólnie z uczniami.

Projekt składał się z następujących trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ - od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. - FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI. Wybrano lekturę H.Ch.Andresenapt.,,Brzydkie kaczątko’’.

II MODUŁ - od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. - ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI. Uczniowie przeczytali w domu książkę Romana Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją”.

III MODUŁ - 01.03.2020r. do 30.05.2020r. - POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI. Wybrano Jana Brzechwy ,,Wiersze dla dzieci’’.

W każdym z modułów uczniowie klasy 3 C do zaproponowanej lektury wykonali co najmniej cztery zadania. Były to międzyinnymi:

 1. Wykonaliśmy Czytusie z plasteliny i umieściliśmy je w specjalnie przygotowanym przez nas klasowym kąciku.
 2. Przygotowaliśmy w klasie kącik czytelniczy i umieśćcie w nim plakat projektu.
 3. Malowaliśmy portret Czytusia i zorganizowaliśmy wystawę na korytarzu szkolnym.
 4. Wykonaliśmy zakładki do książek na podstawie lektury.
 5. Zrobiliśmy plakaty zachęcające do przeczytania danej lektury.
 6. Uzupełniliśmy również ćwiczenia w lekturniku dotyczące każdego modułu.
 7. W pracowni komputerowej tworzyliśmy okładkę do wybranej lektury w programie Word.
 8. Przeprowadziliśmy konkurs głośnego czytania.
 9. Każdy uczeń opisał i narysował swojego psa, lub psao jakim marzy.
 10. Zorganizowaliśmy zbiórkę karmy dla schroniska.
 11. Zorganizowaliśmy pokaz mody baśniowej.
 12. Wykonaliśmy sylwetę głównego bohatera wybranego utworu.
 13. Zebraliśmy informacje o autorze czytanej lektury i wykonajcie plakaty na jego temat.
 14. Zorganizowaliśmy w klasie konkurs recytatorski.

Ostatni moduł był najtrudniejszy, ponieważ realizowano go zdalnie. Mimo tej trudności udało nam się zrealizować projekt do końca.

Za nasze działania otrzymaliśmy dyplomy, certyfikat dla klasy i nauczyciela. Jednak najważniejsze jest to, że pokochaliśmy czytanie książek.

Dziękujemy za wspaniałą zabawę z czytaniem. Klasa 3 c z wychowawcą Panią Beatą Biniecką.