wyniki KO

Dobiegł końca etap rejonowy, najważniejszych dla uczniów szkół podstawowych konkursów wiedzy, a mianowicie Kuratoryjnych Konkursów Przedmiotowych.  

Duży sukces Jedynki to kwalifikacja ośmiu miejsc do ścisłego finału w Szczecinie z przedmiotów: matematyka, historia, język angielski, język niemiecki, geografia i wiedza o społeczeństwie.

Bolesław Grygowski, uczeń klasy 8c, zdobył aż cztery kwalifikacje (matematyka, historia, geografia, wos)

Po jednej kwalifikacji uzyskali odpowiednio:

Jakub Kędzierski 8a – matematyka

Kamil Kaczmarek 8c – historia

Weronika Bernacka 8c – język angielski

Gerard Fiał 8d – język niemiecki

Należy przy tym dodać, iż spośród 10 miejsc z Gminy Nowogard, w finałach wojewódzkich, nasza Jedynka będzie reprezentowała aż 8.

Przejście kolejnego etapu nie było łatwym zadaniem. Uczniowie wraz z nauczycielami poświęcili dużo czasu na przygotowanie się do konkursów zakończonych tymi sukcesami. Życzymy powodzenia w Szczecinie.