KONSULTACJE W SZKOLE

Od 25 maja uczniowie klas VIII mają możliwość korzystania z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły.

Od 1 czerwca wszyscy uczniowie mogą korzystać z konsultacji z nauczycielami w szkole.

Konsultacje mają na celu umożliwić uczniowi wyjaśnienie trudnych kwestii, usystematyzować materiał, poprawić oceny na potrzebę klasyfikacji oraz porozmawiać z nauczycielem.

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Wymiar konsultacji jest uzależniony od potrzeb ucznia oraz warunków szkoły.

Konsultacje są dobrowolne dla ucznia.

 

Konsultacje odbywają się według harmonogramu:

od 25 maja konsultacje dla klas VIII

PONIEDZIAŁEK  w godzinach 9:00 – 11:00 – język polski;

WTOREK             w godzinach 9:00 – 11:00 – matematyka;

ŚRODA                w godzinach 9:00 – 11:00 – język angielski/język niemiecki.

od 1 czerwca konsultacje dla wszystkich uczniów:

PONIEDZIAŁEK   w godzinach 9:00 – 13:00 – język polski, historia, wiedza  o  społeczeństwie;

WTOREK              w godzinach 9:00 – 13:00 –matematyka;

ŚRODA                 w godzinach 9:00 – 13:00 – język angielski, język niemiecki;

CZWARTEK          w godzinach 9:00 – 13:00 – przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka;     

PIĄTEK                 w godzinach 9:00 - 13:00 – technika, plastyka, muzyka,informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa.

Uczeń zgłasza chęć uczestniczenia w konsultacjach na terenie szkoły bezpośrednio nauczycielowi danego przedmiotu, co najmniej dzień wcześniej do godz. 12:00 za pomocą dziennika elektronicznego lub poczty elektronicznej . Nauczyciel wskazuje uczniowi godzinę konsultacji.

Uczniowie, którzy umówili się na konsultacje, a nie mogą w nich uczestniczyć, muszą zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej, aby nauczyciel mógł zaprosić innego ucznia.

Konsultacje odbywają się indywidualnie lub w małych grupach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: 4m2  na osobę, 2 m dystansu pomiędzy osobami, 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji; w grupie może przebywać do 12 uczniów.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkoły obowiązują  Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Fotoram.io 4Uczniowie klasy III C wraz z wychowawcą Panią Beatą Biniecką ze Szkoły podstawowej Nr 1 w Nowogardzie w bieżącym roku szkolnym2019/2020 realizowalimiędzynarodowyprojekt z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień ,,Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”.

Akcja #odbijdalej za nami. Wszystkim uczestnikom, zarówno tym małym jak i już dorosłym serdecznie dziękuję. Wszyscy jesteście urodzonymi aktorami i sportowcami.

Pozdrawiam Was serdecznie i miłego oglądania.

Sebastian Szymański

hlhl

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br.– termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły. 
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br.– termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br.– o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

cz4

W roku szkolnym 2019/2020 klasa 3 C uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym wspierającym rozwój czytelnictwa wśród uczniów „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”.

CELE PROJEKTU:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • integracja zespołu klasowego.

Projekt był podzielony na trzy moduły. W każdym z nich omawialiśmy wybraną lekturę przez wychowawcę klasy Panią Beatę Biniecką wspólnie z uczniami.

Projekt składał się z następujących trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ - od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. - FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI. Wybrano lekturę H.Ch.Andresenapt.,,Brzydkie kaczątko’’.

II MODUŁ - od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. - ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI. Uczniowie przeczytali w domu książkę Romana Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją”.

III MODUŁ - 01.03.2020r. do 30.05.2020r. - POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI. Wybrano Jana Brzechwy ,,Wiersze dla dzieci’’.

W każdym z modułów uczniowie klasy 3 C do zaproponowanej lektury wykonali co najmniej cztery zadania. Były to międzyinnymi:

 1. Wykonaliśmy Czytusie z plasteliny i umieściliśmy je w specjalnie przygotowanym przez nas klasowym kąciku.
 2. Przygotowaliśmy w klasie kącik czytelniczy i umieśćcie w nim plakat projektu.
 3. Malowaliśmy portret Czytusia i zorganizowaliśmy wystawę na korytarzu szkolnym.
 4. Wykonaliśmy zakładki do książek na podstawie lektury.
 5. Zrobiliśmy plakaty zachęcające do przeczytania danej lektury.
 6. Uzupełniliśmy również ćwiczenia w lekturniku dotyczące każdego modułu.
 7. W pracowni komputerowej tworzyliśmy okładkę do wybranej lektury w programie Word.
 8. Przeprowadziliśmy konkurs głośnego czytania.
 9. Każdy uczeń opisał i narysował swojego psa, lub psao jakim marzy.
 10. Zorganizowaliśmy zbiórkę karmy dla schroniska.
 11. Zorganizowaliśmy pokaz mody baśniowej.
 12. Wykonaliśmy sylwetę głównego bohatera wybranego utworu.
 13. Zebraliśmy informacje o autorze czytanej lektury i wykonajcie plakaty na jego temat.
 14. Zorganizowaliśmy w klasie konkurs recytatorski.

Ostatni moduł był najtrudniejszy, ponieważ realizowano go zdalnie. Mimo tej trudności udało nam się zrealizować projekt do końca.

Za nasze działania otrzymaliśmy dyplomy, certyfikat dla klasy i nauczyciela. Jednak najważniejsze jest to, że pokochaliśmy czytanie książek.

Dziękujemy za wspaniałą zabawę z czytaniem. Klasa 3 c z wychowawcą Panią Beatą Biniecką.