GMINNY KONKURS "STOP NAŁOGOM"Dnia 13.12.2012 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie odbył się gminny konkurs pod hasłem ,,STOP NAŁOGOM‘’ zorganizowany przez Panie: B. Biniecką, A. Szymańską. Konkurs był skierowany do uczniów klas VI Szkół Podstawowych z gminy Nowogard.

Celem konkursu było:

  • promowanie profilaktyki uzależnień,
  • promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
  • upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych.

Uczestnicy konkursu pisali test składających się z pytań zamkniętych i otwartych. Wyniki konkursu były następujące:

  • I miejsce Sara Yahfouf - SP 1 Nowogard
  • II miejsce Weronika Wojtacka – SP Wierzbięcin
  • III miejsce Patrycja Machol- SP Strzelewo

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody, zaś pozostali uczestnicy drobne upominki. Takie działania profilaktyczne wspomagają nie tylko proces wychowawczy, ale również modelują postawy młodego pokolenia budząc w świadomości uczniów refleksję nad swoim postępowaniem. Przyczyniają się do właściwych wyborów- życia bez nałogów. Wszystkim uczestnikom serdeczne gratulacje!