Samorząd szkolny jest przykładem, gdzie uczniowie wybrani w wyborach szkolnych mogą uczyć się pracy na rzecz swojego środowiska szkolnego i lokalnego.

Z WIZYTĄ W RATUSZU

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów w dniu 16 listopada 2012 r. zorganizowane zostało spotkanie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie z Przewodniczącym Rady Miejskiej naszego miasta Panem Antonim Bielidą.

Zorganizowanie takiego spotkania miało na celu zapoznanie uczniów z pracą przewodniczącego, radnych, ze sposobem ich wyboru, podziału Rady Gminy na Zarząd i poszczególne komisje.

W tym dniu uczniowie pod kierunkiem opiekuna samorządu szkolnego Pani Róży Górczewskiej udali się z wizytą do ratusza miejskiego. Tam zwiedzili salę posiedzeń i inne pomieszczenia. Jako mili goście zostali serdecznie powitani przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Antoniego Bielidę.

Na początku spotkania objaśnione zostało dokładnie jak wybiera się radnych, kto wybiera Przewodniczącego Rady Gminy, jak dokonuje się podziału Rady Gminy na Zarząd i poszczególne komisje. Młodzież dowiedziała się na czym polega demokracja na szczeblu gminnym. Uczniowie zadawali ciekawe i przemyślane pytania dotyczące pracy zawodowej pana przewodniczącego i radnych. Pan przewodniczący dokładnie i wyczerpująco odpowiadał na poszczególne pytania.

Obserwując spotkanie można wyciągnąć wniosek, że są to bardzo potrzebne kontakty nie tylko dorosłych, ale także młodzieży, która interesuje się sprawami dotyczącymi środowiska lokalnego.