logo obutPodstawowym celem Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów jest wsparcie szkół (dyrektorów i nauczycieli) w uzyskaniu dodatkowych, rzetelnych, porównywalnych informacji na temat poziomu wiadomości i umiejętności uczniów kończących klasę trzecią – po zakończeniu nauki na I etapie edukacyjnym, a przed rozpoczęciem nauki na II etapie. Szkoły, które dobrowolnie i bezpłatnie zgłoszą się do udziału w badaniu, otrzymają, wraz ze szczegółowym raportem opisują           cym wyniki uczniów, również rekomendacje ekspertów dotyczące praktyki dydaktycznej. Rekomendacje będą mogły stać się podstawą do planowania (w zespołach nauczycielskich) zindywidualizowanej pracy z uczniami zarówno w klasach I-III jak i od początku klasy IV.
Instytut  Badań Edukacyjnych planuje przeprowadzenie 21 maja 2013 r. trzeciej edycji Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów OBUT 2013.
Udział szkół podstawowych w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów OBUT jest dobrowolny, a przedsięwzięcie to ma charakter wyłącznie badawczy.