Nasza szkoła pod koniec września przystąpiła do programu edukacyjnego "Poczytaj mi, przyjacielu" pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), która rozwija wiedzę, kształtuje umiejętności   i postawy wpływające na rozwój młodego człowieka. Celem programu, w którym bierzemy udział, jest rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań czytelników najmłodszych, ponadto wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów. W ramach tego programu będą organizowane cykliczne spotkania czytelnicze dla przedszkolaków, młodszych uczniów jak również dla różnych instytucji.
Działania będą udokumentowane  w postaci sprawozdań oraz zdjęć, które raz na kwartał będziemy przesyłać  pocztą elektroniczną na adres fundacji CEO. W ten sposób będzie promowana nasza szkoła, biblioteka , a co najważniejsze – działania naszych uczniów  w środowisku szkolnym i lokalnym.

Dzięki uczestnictwu w programie nasi uczniowie będą mieli okazję, zetknąć się z wolontariatem, kontakt z młodszymi, uczy ich budowania więzi, a publiczne wystąpienia pozwolą zyskać więcej pewności siebie. Dzięki temu będziemy kształtować nawyk czytania książek i promować czytelnictwo wśród młodych. Poza tym kontakt i praca z małymi dziećmi może  wiele nauczyć: Rozwija odpowiedzialność i cierpliwość, buduje poczucie wartości, pomaga pokonać nieśmiałość, pozwala zdobyć doświadczenie w pracy na rzecz innych, ale przede wszystkim przynosi dużo radości i satysfakcji.
Przyłącz się do nas! Serdecznie zapraszamy!!!

Organizatorzy